29% er positive til økologisk mat

02.07.2012
Langt flere er positive til økologisk mat enn det som kommer fram i Nationen mandag. Basert på deres egen undersøkelse er hele 29 % av de spurte positive til økologisk mat, ikke 5 % slik det er gjengitt i Nationen mandag, sier markedssjef Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. Journalist i Nationen, Mari Gisvold, sier at forsiden og tallene i faktaboksen er misvisende i forhold til undersøkelsen.Et utvalg av økologiske Änglamarkprodukter som finnes hos Coop, foto, Coop.  


29 % er positive til økologisk mat

Vel 1000 personer er spurt i Nationens undersøkelse som ble gjennomført i slutten av april og presentert i Nationen 2.juli. Undersøkelsen ber respondentene svare på spørsmålet om det er viktig om maten er økologisk ved å rangere på en skala fra 1 (helt uenig) til 10 (helt enig). Her krysser 5 % av på skalaens nivå 10, 2 % på nivå 9, 6 % på nivå 8, 6 % på nivå 7 og 6 % på nivå 6. – Det er ut fra dette en meget tendensiøs framstilling å si at bare 5 % mener at økologisk mat er viktig for dem. Det er mer dekkende ut fra dette å si at 29 % er positive til økologisk mat, sier Andestad.  Dette er over målet regjeringen har satt på 15 % økologisk landbruk og forbruk innen 2020, og dermed veldig positivt. Summen av de som er uenige i at økologisk mat er viktig for dem utgjør 70 % og 1 prosent svarer at de ikke har noen mening om dette. Journalist i Nationen Mari Gisvold som skrev saken, sier at forsiden og tallene i faktaboksen er misvisende i forhold til undersøkelsen.

 

Hvorfor handler folk økologisk?

Økobarometer 2011 er basert på 1133 personlige intervjuer med kunder på vei ut av 21 butikker rundt omkring i Norge, og er gjennomført hvert år siden 2006. 

Av de som handlet økologisk mat kom det fram følgende begrunnelser:

48 % Bedre helse for meg og min famile

27 % Smaker bedre og liker det bedre

22 % Vil unngå sprøytemidler

17 % Vil unngå kunstige tilsetninger

 

Vi er også inne i en periode der økologisk omsetning øker og Bama rapporter om 15 % vekst så langt i 2012. Dette stemmer med det konstituert daglig leder i Oikos, Maiken Sele, sa i intervjuet med Nationen. Det er viktigere hva folk gjør enn hva de sier, når omsetningen stiger er det bra, hva folk sier har mindre betydning.

 

 

Artikkelen kan du lese hos Nationen, se også tabellen som er bakgrunn for artikkelen

Annonsører

Samarbeidspartnere