311 nye økobønder i 2009

04.09.2009
I følge Morten Ingvaldsen i Debio var det pr 26.august kommet 311 innmeldinger av nye produsenter til Debio og 123 utmeldinger. Dette gir en samlet nettotilgang på 188 økologiske produsenter, mot 98 i 2008. Flest nye økobønder finner man i Østfold og Nord Trøndelag.

Bildet er fra Ramme Gård

2890 økobønder i Norge

Etter denne økningen kan vi telle 2890 økobønder i Norge.  - Vi har en flott og viktig tilvekst som viser at stadig flere norske bønder vil kvitte seg med sprøytemiddel og kunstgjødsel, og satse på vekstskifte og økologiske driftsprinsipper, sier daglig leder i Oikos, Reidar Andestad.  - La oss nå bidra til at de nye økoprodusentene blir positivt fulgt opp, slik at de kjenner at de har et nettverk å bygge på.

 

Økobedrifter - litt tilbake

Når det gjelder økologiske bedrifter opplyser Debio om en liten nedgang, på 12 stk, fra 2008 til 2009.  Totalt er det 791 bedrifter med Debiogodkjenning i Norge. Mange av disse bedriftene er innen handel og ca 120 bedrifter innen storkjøkken er registrert her.  - Jeg hadde forventet en klar tilbakegang i år, hvor så mye kundefokus har vært på  lavprismarked med skamfullt dårlig utvalg av økovarer.  Men tallene viser at antall økobedrifter samlet ikke er særlig svekket i "kristeåret" 2009, sier Reidar Andestad.

 

Antall godkjente økologiske produkter har økt med 196, slik at Debios register teller 5 853 godkjente produkter i Norge. 

Annonsører

Samarbeidspartnere