5 prosent fall i økologisk omsetning

17.09.2009
For første gang på en rekke år har vi nå et lite fall i omsetningen av økologiske varer, viser halvårsrapport fra Statens Landbruksforvaltning. Det som gir mest utslag er fallet i omsetningen av melkeprodukter. - Oikos tror dette er en spesiell tidsbegrenset situasjon ut fra kriseforståelsen som har preget mange og overgangen til lavprisbutikker med lite økologisk utvalg, sier daglig leder Reidar Andestad. Helse og miljø vektleggingen kommer tilbake hos norske forbrukere, og god smak og kvalitet betyr mer og mer for mange.

 Tine yoghurt naturell, var et nytt økologisk Tine produkt i 2008. Økologisk yogurt og romme har økt salg også siste halvår. Den økologiske rømmen kommer godt ut på smakstester Oikos har gjennomført oppmot konvensjonell rømme.   Tine bilde.

Norgården bacon er et nytt produkt i høst og skal være med på å løfte omsetningen av økologisk kjøtt. Det mest solgte produktet fra Norgården er økologisk kjøttdeig. Norgården bilde.

Mer økologisk kjøtt

Totalt har Nortura hatt en vekst i første halvår 2009 i tilgang på økologisk slakt fra storfe, småfe og svin med 60 prosent sammenlignet med første halvår 2008. Tilgangen på svin er tredoblet første halvår mens tilgangen på småfe har hatt en marginal økning.

 

 Omsetningen gjennom Nortura har samlet for disse dyreslagene falt med seks prosent første halvår. Storfe har hatt det største fallet med ca. 30 prosent, mens salget av svin er mer enn fordoblet. Salget av svin er i hovedsak retursalg til produsenter av Grøstadgris.

Grøstadgris, som hovedsakelig selger til kjeder i Norgesgruppen og noe til ICA, rapporterer også om noe tregere salg første halvår 2009, en reduksjon på ca 15 prosent.

 

Flere økokuer gir mer økomelk. Det åpner for at Tine kan komme med nye økomelk produkter og de har også nå åpent for at andre selskaper kan kjøpe økomelk fra Tine til sin produksjon. Oikos bilde

Mer økologisk melk er motatt

Produksjonen av økologisk melk øker. I perioden januar til august 2009 er det innveid 25,7 mill. liter økologisk melk hos TINE. I tilsvarende periode i fjor var det innveid 21,7 mill. liter melk. Dette er en økning i innveid melk på 4 mill. liter, tilsvarende ca 18 prosent.

 

Dette er Tines nye kremost som for få dager siden begynte å komme ut i butikkene, smaken er basert på ramsløk og den laget i Hardanger.  Den har spesialitetsmerke fra KSL Matmerk. Oikos bilde.

 

Den største varegruppen er meieriprodukter

Den har en omsetning på 114,1 mill. kroner. Denne gruppen utgjorde mer enn 30 prosent av den totale økologiske omsetningen siste halvår. Videre er samlegruppen grønnsaker en stor varegruppe innen økologiske varer, med en omsetning på 82,1 mill. kroner. Det utgjorde 18 prosent av total økologisk omsetning første halvår 2009. Denne gruppen har samlet sett hatt en sterk vekst i perioden første halvår 2007 til første halvår 2009, men har hatt en nedgang i løpet av de siste 12 månedene.

 

Meieriprodukter ned 20% på siste halvår

Meieriprodukter, grønnsaker, barnemat og drikkevarer har bidratt til at den økologiske omsetningen totalt i Norge har gått ned de siste 12 månedene. Fallet er mer dramatisk hvis man sammenligner tallene med tallene fra andre halvår 2008. Da har omsetningen av meieriprodukter falt med i overkant av 20 prosent det siste halve året. Tilsvarende tall for kjøtt er nedgang på 10 prosent, og kornprodukter ned 5 prosent.

 

Det bugner av økologiske grønnsaker hos Coop Mega i Lier.  Oikos bilde.

1,1 prosent av dagligvarehandelssalget er økologisk

Salget av økologiske produkter innen dagligvarehandelen i Norge var på 445,1 mill. kroner 1. halvår2009. Dette utgjorde 1,1 prosent av total omsetning i kroner innen varegrupper med økologiskeprodukter. Dette er en negang på 5 %. Målt i mengde (kg/liter/stk.) var salget av økologiske varer på 8,3 mill. kilo/liter/stk., og utgjorde 0,86 prosent av totalt salg, utenom varegruppene frukt og grønt.

 

Barnemat er en varegruppe som skiller seg ut med å ha høy andel økologisk, 12,7 prosent av salget i verdi og 12,2 prosent av salget i mengde.

 

Salget av økologisk frukt, bær og nøtter, egg, kaffe og te øker derimot. Salget av økologiske egg har gått opp fra 30,2 millioner i første halvår i fjor til 35,2 millioner første halvår i år.

 

21 % vil betale mer for økologiske varer

TINE er den klart største leverandøren av økologiske varer, og har med sin økologiske kefir, lettmelk og lettrømme 20 prosent av omsetningen i det økologiske dagligvaremarkedet. TINE sier at vekstraten i det økologiske markedet er fallende, og at det kun er yoghurt og rømme som kan vise til vekst blant økologiske meieriprodukter det siste året.

Videre sier TINE at det er lite som tyder på at trenden med fallende vekstrate skal snu i løpet av andre halvår 2009. En hovedårsak antas å være økende prisbevissthet blant forbrukere på grunn av finanskrisen.

 

En studie fra The Nielsen Company bekrefter dette, men sier også i positiv retning at 21 prosent er villige til å bruke mer penger på kjøp av økologiske varer.

 

Se oppslag om hvem som selger mest øko

 

Se oppslag om stor vekst i antall økologiske bønder

 

Les om Okos sin prisvurdering av dagligvarehandelen

 

Mange tabeller og mer informasjon finner du i SLF rapporten.

 

Informasjonen til denne saken er basert på SLF sin økologiske halvårsrapport og er bearbeidet av Reidar Andestad i Oikos. reidar@oikos.no

 

Annonsører

Samarbeidspartnere