500 nye millioner til bøndene

10.01.2009
Omsider har avklaringen om justeringsforhandlingene kommet på plass. Først får bøndene 500 millioner til fordeling så skal muligens nye 125 millioner komme ved de normale forhandlingene. Prisveksten for forbrukerne blir forventet å bli på 0,5 %.

Grunnen til at ikke alt fordeles nå er at staten ved partene ønsker å legge press på Yara for prisreduksjoner på kunstgjødsel slik at det ikke blir nødvendig med så mye i kompensasjon.  Oikos hilser velkommen at hoveddelen nå har kommet på plass og at ikke alt skyves over til kommende jorbruksforhandlingsrunde, sier daglig leder Reidar Andestad.  Oikos støtter arbeidet for at lønnsomheten skal opp i norske produsenter.

 

Mange økologiske produsenter har hatt stor vekst i utgifter på grunn av særlig stor prisøkning på økologisk kraftfor. Dette har Oikos spilt inn til avtalepartene.  På den andre siden bruker ikke økologiske produsenter kunsgjødsel og er derfor ikke rammet av den store prisveksten som her har vært.

 

Budsjettnemnda i landbruket har regnet ut at bøndenes kostnader til kraftfôr og mineralgjødsel har økt med i 615 millioner kroner siden Jordbruksforhandlingene mai 2008. Denne økningen skal kompenseres, og tas igjen med økte målpriser for de ulike produksjonene.

 

Bildet er fra Østre Alm gård.

 

 

Her er link til Bondelagets kommentar:

 

http://www.bondebladet.no/nyhetsarkiv/2008/2008/justeringsforhandlingene-i-boks.aspx

Fordelingen av de 500 millionene i økte målpriser blir slik

Mjelk opp 10 øre per liter
Storfe opp 1,37 kroner per kilo
Gris opp 24 øre per kilo
Sau og lam opp 1,75 kroner per kilo
Egg opp 20 øre per kilo
Matmel og korn opp 13 øre per kilo
For grønsaker øker målprisane med 0,6 prosent, medan frukt får målprisøkning på 1,9 prosent. Målprisøkningen for mjelk, storfe, gris, sau, lam og egg er fra 1. januar, mens resten er fra 1. juli.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere