51 % mener økologisk er sunnere

14.10.2014
Halvparten av befolkningen tror økologisk dyrket mat er sunnere. Innbyggerne er mest positive i Midt-Norge, mens skepsisen er størst i Nord-Norge og i byene. – Dette er et lavt tall sammenlignet med andre land, sier Regine Andersen daglig leder i Oikos – Økologisk Norge. - Samtidig er det oppløftende at så mange som 51 prosent av befolkningen faktisk mener økologisk mat er sunnere.

Markeds- og meningsmålingsinstituttet Sentio har på oppdrag fra Nationen foretatt en undersøkelse av folks holdninger til økologi og helse. 51 prosent oppga at de tror økologisk mat er sunnere. – Resultatet reflekterer en usikkerhet som er skapt gjennom feilinformasjon sier Andersen. – I lys av all den villedende informasjonen som har versert i avisene det siste halvåret, er det likevel positivt at så mange som 51 prosent mener at økologisk mat er sunnere. Undersøkelsen viser at 13 prosent av de spurte var usikre, mens 36 prosent mente at økologisk mat ikke er sunnere.


Vi mangler forskning
Omdømmet til økologisk mat ble svekket da Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i april la fram sin rapport om forskjeller på økologisk og konvensjonell mat og produksjon. Rapporten konkluderte med at det ikke er grunnlag for å si at økologisk mat er bedre eller dårligere for helsen enn konvensjonelt produsert mat basert på forskningen som finnes i dag. - I pressen ble dette slått opp som at «økologisk mat ikke er sunnere», sier Andersen. - Men det er jo ikke en riktig konklusjon, framholder hun. - At det ikke finnes tilstrekkelig forskning betyr ikke at økologisk mat ikke er sunnere. Slike utspill skaper forvirring blant forbrukerne, sier Andersen.


3 av 4 funn økopositive
Andersen framholder at 21 av 28 hovedkonklusjoner i rapporten fra VKM var i favør av økologisk mat. Dette ble ikke formidlet til offentligheten. En rekke positive funn ble i tillegg vridd til negative konklusjoner. – Oikos har arbeidet intenst med å korrigere bildet som ble skapt i media. Under ØKOUKA i september arrangerte vi et forskningsseminar, der resultatene fra VKMs rapport ble fremlagt sammen med resultatene fra to enda ferskere omfattende studier, som viser at økologisk mat har mange fordeler for helse og ernæring, sier Regine Andersen. Oikos har også hatt en rekke utspill i media, sist med en kronikk om temaet i Nationen 3. oktober 2014.


Her kan du se presentasjonen av meningsmålingen i Nationen side 4 og 5

Her kan du se opptaket av forskningsseminaret: Hvor sunn er økologisk mat?

Her finner du kronikken til Regine Andersen: "Ny kunnskap om økomat og helse"

Meta-studien om effektene av økologisk mat for helse, presentert av professor Carlo Leifert

Studien om effekter av økologiske grønnsaker i svangerskapet, presentert av dr. Anne Lise Brantsæter

Rapporten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet, presentert av professor Jan Alexander

Diskusjonen rundt rapporten fra Vitenskapskomiteen og dokumentasjon presentert av dr. Regine Andersen

Hør intervju med Regine Andersen fra Oikos og Bjørn Næss fra VKM om saken.

Se Oikos tidligere dokumentasjon om økologisk mat.

Se saken ‘For enkelt om øko-mat’.

Tekst: Regine Andersen/Gjermund Nordtug

Annonsører

Samarbeidspartnere