5,6 prosent økologisk landbruksareal

19.03.2012
5,6 prosent av landbruksarealet i Norge drives økologisk, viser Debios statistikk for 2011. – Dette er litt over snittet i EU, der andelen er på 5,1 %, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. Samtidig er han ikke fornøyd med at økologisk areal i Norge nå faller litt for andre år på rad.

 

 

Bygdøy Kongsgård på bildet driver økologisk

 

 

 

Dette er likevel forståelig siden mange venter med å legge om til økologisk drift til salget av økologisk melk og kjøtt stiger, sier han. Men det er mangel på økologisk frukt og korn, legger Reidar Andestad til.

 

 

Primærproduksjon

 

Økologisk landbruksareal utgjorde 563 445 dekar i 2011. Tallet inkluderer økologisk godkjent areal og areal under omlegging til økologisk produksjon. Dette en nedgang på 1,8 prosent sammenlignet med 2010, mens det altså utgjør 5,6 prosent av det totale landbruksarealet i Norge. 2 725 primærprodusenter er en del av Debios kontrollordning for økologisk landbruk.

 

 

 

Det er i trøndelagsfylkene vi finner mest økologisk dyrkingsareal. 2,7 prosent vekst i 2011 gjør at øko- og karensarealet i Nord-Trøndelag nå er oppe i 83 479 dekar. I Sør-Trøndelag minket arealet med 1,5 prosent til 73 471 dekar.

Østfold og Vestfold står for den største prosentvise økningen i godkjent økologisk areal, med henholdsvis 25,8 og 15,6 prosent. Ser vi på tallene som inkluderer karensareal, står Vestfold for den største økningen med 3,6 prosent.

 

Foredling, import og omsetning

 

Innen foredling, import og omsetning er 748 virksomheter sertifisert, mot 770 året før. Det er også en liten nedgang i antall økologiske salgsprodukter. 5 191 produkter hadde en godgjenning for bruk av Debios Ø-merke i 2011, en reduksjon fra 5 550 i 2010.

 

 

I statistikkheftet til Debio finner du mer informasjon om økologisk produksjon i Norge. Her er blant annet fylkesoversikter over virksomheter og areal, og statistikk som forteller om utviklingen over tid.

 

 

 

Last ned statistikkheftet (pdf)

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere