7,3 prosent av tyske bønder driver økologisk

05.07.2011
Ikke bare vokser økologisk omsetning i Tyskland. Produksjonen øker og antall økologiske bønder vokser. I 2010 har det vært en fin framgang på 4,3 % og nå er det 21 942 økologiske bønder i landet. Det utgjør 7,3 % av alle bønder i landet. Det økologiske arealet er på 990 700 hektar, noe som er en vekst på 4,6 prosent fra 2009. –Tyske forbrukere handler mer miljøbevisst enn i Norge, sier daglig leder Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. At tysk landbruk blir mer økologisk mener han har viktig betydning for videre økologisk vekst i EU.

Kua på bildet er observert på FIBL sin stand under BioFach i Tyskland.  Foto:  Oikos


Norge andelsmessig likt med Tyskland

-I følge den årlige globale økostatistikken for 2009 fra forskningsstiftelsen FIBL har Norge andelsmessig større økologisk areal enn Storbritannia, Spania, Frankrike og Hellas, men ligger langt etter Sverige, med 12,6% og Østerrike med 17,4 %. Faktisk var Norge ganske likt Tyskland i 2009, der Norge hadde 5,5% og Tyskland 5,6 %, Tyskland har vært et ledende land i utvikling av økologisk landbruk og økologisk handel, sier Reidar Andestad.

 

Bayern på topp

Den ledende økologiske delstaten er Bayern med 6 437 bedrifter. Deretter følger Baden-Würtenberg med 6 368, Nordrhein-Westfalen med 1800 og Hessen med 1708 økologiske gårdsbruk.

 

 

Denne saken bygger på en artikkel i Økologi & Erhverv.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere