83 milliarder USD årlig for matsikkerhet

09.10.2009
Det nærmer seg toppmøte om matvaresikkerhet. Kampen for mer mat, kampen om fordeling av mat, for miljøforsvarlig produksjon og bruk av mat. Dette er sentrale spørsmål, der svaret betyr liv eller død for millioner av mennesker framover. FAO sier at for å fø 9,1 miliiard mennesker i 2050 må verden årlig nettoinvestere 83 milliarder USD i landbruk i utviklingsland.

FAO: Det er behov for en årlig nettoinvestering på 83 milliarder dollar i landbruket i utviklingsland for å mette 9,1 milliarder mennesker i 2050, i følge et nytt FAO-notat.  Bildet viser tidligere president i Zambia Kenneth Kaunda som høster økologisk kål.

 

Bananplantasje i Costa Rica.

 

Investeringene innen landbruk må øke med 50%

Både innen planteproduksjon og husdyrproduksjon vil det være behov for investeringer. Dessuten er det behov for økt kapasitet innen foredling, lagring og distribusjon av mat. Det innebærer at investeringene i landbruket må øke med 50 prosent, i følge FAO-notatet som er utarbeidet for det kommende High Level Experts' Forum on How to Feed the World in 2050. Det er ventet at 300 internasjonale spesialister vil delta på dette møtet i Roma fra 12. til 13. oktober. Det internasjonale Ekspertforumet skal berede veien for Verdenstoppmøtet om matsikkerhet som finner sted i Roma i fra 16. til 18. november.

 

Norge må vise handlekraft i løsningsstrategier for global matvaresikkerhet, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos

Oikos utfordrer Norge

-Oikes mener det er avgjørende at Norge viser politisk handlekraft med å delta tungt i arbeidet for radikal forbedring av  matvaresikkerheten framover mot Verdenstoppmøtet i Roma i november.  Valg av løsningsstraegier er viktige.  Vi er redd at dette arbeidet skal drukne i alt arbeidet med Klimakonferansen i København i desember.  Begge deler er avgjørende for vår klode, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos.

 

 

Les info hos LMD

 

Les hele saken hos FAO

Annonsører

Samarbeidspartnere