8,6 % økning i økologisk areal i Norge

05.02.2010
Økologisk dyrket landbruksareal økte med hele 8,6 prosent forteller Debiostatistikken for 2009.

Dette er svært gledelig, sier daglig leder i Oikos, Reidar Andestad. Mange har her gjort en god jobb med informasjon og rådgvining. Selv om markedet har bremset litt opp i 2009, må vi ikke glemme at vi over flere år har produsert for lite økomat her i landet. Med en forventet ny oppgang i markedet, vil vi trenge videre vekst i produksjonen.

Bildet viser den økologiske bonden Nils Drabløs i Sykkylven, bildet er fra boken "Kom jentene mine".  Nå viser tall fra Debio stor vekst i antall økologiske bønder og i areal som er lagt om til økologisk produksjon i 2009, dette skaper glede i Oikos. 

5,6% av landbrukaralet i Norge er økologisk

567 348 dekar er nå godkjent som økologisk eller under omlegging til å bli økologisk. Dette utgjør 5,6 prosent av det totale landbruksarealet i Norge. Økningen henger sammen med at stadig flere gårdbrukere velger en økologisk drift. 2 851 gårdbrukere er nå tilknyttet Debios kontrollordning, 149 flere enn ved inngangen til 2008.

 

Her kan du hos Debio lese statistikken for 2009.

Annonsører

Samarbeidspartnere