9 av 10 franske viner har sprøytemiddelrester

24.03.2013
I en fransk studie av 300 ulike viner fra 2009-10 ble det funnet rester av kjemiske sprøytemiddelgifter i 9 av 10 viner. Noen av vinene inneholdt opp til 9 ulike giftstoffer, skriver blandet Økologi og Erhverv.

Mest giftrester av soppmiddel

– Druer er noe av det som sprøytes mest, sier markedssjef Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge, og legger til at det er en av grunnene til at Oikos ber foreldre kjøpe økologiske rosiner og druer til barna og generelt anbefaler økologisk vin.

I den franske undersøkelsen ble vinene testet for 50 ulike sprøytemiddelstoffer. Et soppmiddel, som skal forhindre råte, er funnet i mange prøver. Det er samtidig også det sprøytemidlet som benyttes mest i druenes vekstsesong. Giftfunnene var under de tillatte grenseverdiene.

Vin utgjør tre prosent av det franske landbruksarealet, men vinbøndene bruker 80 prosent av de totale soppgiftmidlene. Det danske mattilsynet (Fødevarestyrelsen) sin sprøytemiddelkontroll tok i 2011 51 prøver av utenlandsk vin. Av disse var det spor av sprøytemiddel i hele 28 prøver. De giftene en fant mest av var Carbendazim/benomyl etterfulgt av Metalaxyl. Disse sprøytemidlene er det ikke lov å bruk i Norge.

Økologisk salgsøkning på 9 % hos Vinmonopolet i 2012

Pressesjef Jens Nordahl hos Vinmonopolet opplyser at for hele 2012 var det en vekst på 9 % i omsetningsverdi av økologiske produkter sammenlignet med 2011. Første halvår var veksten på 13% sammenlignet med 1.halvår 2011. Ut fra disse tallene var veksten noe lavere i 2. halvår enn første. For første gang på mange år har Vinmonopolet en større økning i sitt salg av økologiske produkter enn det svenske Systembolaget. Vinmonoplet har også i sin policy å tilby økologisk vin i boks.  Pappvin (BIB) stod i 2012 for 54,3 % av vinsalget hos Vinmonopolet i 2012, derfor er det viktig at det finnes gode økologiske alternativ av pappvin. Av nye varer fra Vinmonopolet i mars i år er det 6 økologiske, derav 3 rødviner og 1 hvit. Vinmonopolet har også utvalg av økologisk øl, her kom det ett nytt produkt i mars.

Jens Nordahl pressesjef Vinmonopolet

- Fin vekst i salg av økologisk vin i 2012 hos Vinmonopolet, forteller pressejef Jens Nordahl.  Foto: Vinmonopolet.

Stort økologisk utvalg

Totalt har Vinmonopolet 649 økologiske produkter i sine lister på hva de har på lager og hva man kan bestille. Av dette er det 314 produkter innen økologisk rødvin. Nordahl opplyser at utvalget av økologiske produkter hos Vinmonopolet har vært økende de siste årene, i takt med salget. Han vil anslå at ved større Vinmonopol-utslag vil man finne nærmere 100 ulike økologiske varer. Finner du ikke det du vil ha er det enkelt å bestille.

Svensk stagnasjon etter flere år med stor vekst

Det svenske systembolaget hadde i 2011 en vekst på 23 % på sitt salg av økologiske produkter, mens veksten stoppet opp i 2012 på 1 % og 0,9 % nedgang i volum. Det ble tatt inn færre nye økologiske produkter i 2012 enn året før.  Det skyldes at man vektla inntak av nye produkter fra Nord-Italia og Sør-Afrika og at utvalget av økologiske varer her var begrenset ut fra de kravene Systemobolaget stiller. Videre sier Eloweb i sin rapport fra Sverige at Systembolaget ikke har lyktes siste året med inntak av økologisk vin i boks, som er viktig for å få volum i salget. 3,2 % av totalsalget var økologisk, volummålet er 4 %.

Kilde for informasjon fra Sverige: Ekologisk livsmedelsmarknad for 2012 fra EkoWeb. Se også www.vinmomopolet.no for mer informasjon.

Annonsører

Samarbeidspartnere