95 % av fôret til svin og fjørfe må være økologisk

04.01.2012
EU-kommisjonen foreslår forlenget overgangsperiode for ikke-økologisk proteinfôr til svin og fjørfe, skriver Mattilsynet på sin hjemmeside.

Grøstad Gris har frilandsgris som går ute hele året.  Det er høy dyrevelferd.

 

EU-kommisjonen foreslår at det fremover vil være mulig å bruke inntil 5% ikke-økologisk proteinfôr til økologiske svin og fjørfe i EU. Norske virksomheter kan søke dispensasjon i henhold til dette dersom de kan dokumentere at økologiske varer ikke er tilgjengelig.

 

- På grunn av tilgangen til 100 % økologisk fôr kan være vanskelig å følge opp, har vi forståelse for at kravet om dette utsettes en periode, sier fagsjef Jon Magne Holten i Oikos - Økologisk Norge.

 

 

I følge gjeldende regelverk for økologisk produksjon skal fôr til enmagede dyr være 100 % økologisk fra 1. januar 2012. EU la på et møte før jul fram et dokument som foreslår at det i perioden 1. januar 2012 - 31.desember 2014 vil være mulig å bruke opp til 5 % ikke-økologisk fôr. Muligheten omfatter kun proteinfôr.
Norske virksomheter som produserer fôr og som ønsker å nyttiggjøre seg muligheten som EU foreslår, må snarlig søke om dispensasjon til å bruke inntil 5 % ikke-økologisk proteinfôr til svin og fjørfe i økologisk produksjon. Forutsetningen for at dispensasjon kan innvilges er at økologisk proteinfôr ikke er tilgjengelig på markedet. I søknaden må dette dokumenteres. Søknaden sendes til Debio.

 

Debatt om dette pågår på Nationens-sider.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere