Å handle økologisk mat er et identitetsvalg

29.10.2009
Både det å handle økologisk mat og det å kjøpe FairTrade-mat handler om identitet, sa Henrik Dahl i foredraget om mattrender på KSL Matmerks fagdag om norsk mat på Grand Hotell torsdag.

Er det idenitet med ren natur og økologisk som fører til at folk kjøper produkter fra Rørosmeieriet, eller er det rett og slett smaken?   

Nye land prøver å skape nasjonal matidentitet

Henrik Dahl gikk gjennom listen over matsorter som forbindes med enkelt land.  Han viste til at når Jugoslavia ble delt i flere nye land, satset disse landene på å bygge opp sin egen matidentitet og nasjonale matkultur.  Dette fordi mat blir verdsatt så høyt som idenitetsbygger for en nasjon..

To hovedstrømninger 

I gjennomgangen av internasjonale mattrender viste han til to hovedstrømninger: et mer globalt kjøkken og et med mer vekt på identitet. Henrik Dahl er sosiolog og forsker ved Handelshøyskolen i København.

Under det globale kjøkken kommer at det er et større tilbud av globale produsert matvarer og langt større kjennskap til disse enn tidligere. Samtidig er forbrukerne mer konservative enn det en kan få inntrykk av etter kokebøkene som utgis.

Under strømningen om mer vekt på identitet viste han til NOMA som står for NOrdisk MAt. Her er nordiske råvarer det sentrale utgagnspunktet. Så foredles disse gjennom en avansert prosess som skiller de fra tradisjonsmat.

 

Merkeordninger generelt er med på å bygge identitet. Identiteten trenger ikke være nasjonal, det kan også handle om produktinformasjon og produksjonsvilkår.

Identitetskonkurranse

Identitet gjennom økologisk mat og og FairTrade-mat er eksempel på identitet som bevisste forbrukergrupper velger. Det pågår derfor en identitetskonkurranse om merker og smak som er annerledes. Det er råvaren som teller. Identiteten til den betyr mye. Det globale og det lokale kan henge sammen i identitetsopplevelsene av mat.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere