Åpen brev til landbruks- og matministeren om bytte av såvare

26.10.2007
Det biologiske mangfoldet i jordbruket forsvinner i et hurtig tempo over hele verden. Oppbevaring av de plantegenetiske ressursene vi har i genbanker må suppleres gjennom aktiv bruk. Dette har Norge forpliktet seg til gjennom Plantetraktaten. Landbruks- og matdepartementet må derfor oppheve forbudet mot å gi bort såvare.

Brevet er underskrevet 10 mijø-, utviklings- og landbruksorganisasjoner.


Du kan laste ned brevet som ble sendt Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen den 22. oktober 2007 her. Brevet er i pdf-format.

Last ned her.


Link til mer informasjon om tema frø og bønders rettigheter: http://www.fni.no/farmers/main.htmlDet er viktig å bevare plantegenetisk materiale gjennom aktiv bruk. Bytte av såvare bør derfor være tillatt.

Annonsører

Samarbeidspartnere