Åpen høring vedrørende årets jordbruksoppgjør

27.05.2014
Daglig leder i Oikos, Regine Andersen, kritiserte regjeringens tilbud i jordbruksoppgjøret og fortalte om mange av fordelene med økologisk mat og landbruk

Stortingets Næringskomite gjennomførte tirsdag 27. mai en åpen høring om årets jordbruksoppgjør. Bøndene gjennom Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, de store samvirkeforetakene og flere fylkeskommuner fikk legge fram sine syn først. Deretter fikk de fire særorganisasjonene Oikos – Økologisk Norge, ZERO, SABIMA og Spire – Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon uttale sine syn på regjeringens tilbud.

Andersen og seniorrådgiver Jon Magne Holten var i innlegget kritisk til mindretallsregjeringens tilbud i jordbruksforhandlingene, som bryter med stortingsflertallet og vil innføre en ny landbrukspolitikk uten realitetsdrøfting på Stortinget. Derfor mener Oikos at Stortinget må gripe inn i situasjonen.

Regine Andersen presenterte videre mange av fordelene med økologisk mat og landbruk. Hun viste også til at regjeringens tilbud innebærer en politikk som vil svekke miljø og bærekraft i landbruket. Derfor står Oikos last og brast med et samlet bondenorge med hensyn til jordbruksoppgjøret, sa hun. Hun viste videre til Stortingets mål om 15% økologisk forbruk og produksjon innen 2020, og hvilke virkemidler myndighetene har for å oppnå dette målet. Sentralt står utviklingsmidlene innen økologisk landbruk og de særskilte produksjonstilskuddene.

Norge ligger langt etter land som England og Danmark i økologisk omsetning. Selv om omsetningen vår stiger raskt, møtes ikke etterspørselen, sa Andersen. Hun påpekte også at forholdene er blitt svært vanskelige for bønder som ønsker å legge om til økologisk landbruk. Dette innebærer at markedet ikke fungerer. Utviklingsmidlene innen økologisk landbruk er det viktigste virkemiddelet myndighetene har på dette området, men i regjeringens tilbud er de kortet ned med 12 millioner kroner fra 32 millioner til 20 millioner kroner. Dette er ikke noe godt virkemiddel for å nå Stortingets mål om 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020, mente hun, og oppfordret Stortinget til som et minimum å opprettholde utviklingsmidlene på dagens nivå.

Produksjonstilskuddene er blitt styrket i regjeringens tilbud, med tilskudd til økologisk dyrehold på 8 millioner kroner. Derfor ble ikke dette hovedtema i den korte tiden som sto til rådighet. I notatet som ble omdelt til stortingspolitikerne var likevel problematikken rundt bortfall av omleggingstilskudd, lave grovfortilskudd og økte kontrollgebyrer tematisert. Regine Andersen avsluttet innlegget med å mane stortingspolitikerne til å redde Sogn Jord- og Hagebruksskole som det eneste landsdekkende utdanningstilbudet for økologisk jordbruk i Norge.

Klikk her for å se opptak av Regine Andersens innlegg til Næringskomiteen.
Her kan du lese innspillene Oikos ga Næringskomiteen i forbindelse med jordbruksoppgjøret

Annonsører

Samarbeidspartnere