Årets Meitemark 2014 til Liv og Dag Hauffen

22.03.2014
Hedersprisen fra Oikos – Økologisk Norge, «Årets Meitemark», er i 2014 tildelt Liv og Dag Hauffen. Liv og Dag er to stødige bautasteiner i økologisk og biodynamisk jordbruk i Norge.

Hedersprisen «Årets Meitemark» for 2014 ble i går kveld tildelt Liv og Dag Hauffen. Prisen ble overrakt lørdag kveld 22.mars, under festmiddagen til Landsmøtet til Oikos - Økologisk Norge, på gården Bjerkem.

Internasjonalt kraftsenter

Gården til Liv og Dag Hauffen - Skrattåsen - er et av de lidenskapelige biodynamiske kraftsentra i Europa. Ett stort antall ungdommer fra inn- og utland har gjennom flere tiår år bodd og arbeidet på gården deres – Skrattåsen. Gjennom disse oppholdene har ungdommene blitt inspirerte, opplærte, utdannet og opplyste i praktisk økologisk og biodynamisk jordbruk.

Liv og Dag har etter hvert opparbeidet seg stor respekt også i sitt nærmiljø, og høstet stor anerkjennelse for sitt grunnsyn og for drifta på Skrattåsen.

Trofast engasjerte

Liv og Dag Hauffen har «alltid» vært medlemmer av både Biodynamisk Forening og Oikos. Selv om de begge nå er godt voksne, er ekteparet fortsatt aktivt med i drifta på Skrattåsen og reiser ofte både innenlands og ute i Europa for å holde seg faglig oppdatert på det siste innen antroposofi og biodynamisk jordbruk.

Liv har helt siden starten av Oikos Innherred (nå Oikos Nord-Trøndelag) hatt verv i dette laget. Liv var også mangeårig styremedlem og også styreleder i Trøndelag Økologisk forsøksring (TRØKK). Nå er TRØKK en del av Norsk Landbruksrådgiving, Nord-Trøndelag.

Dag er lidenskapelig opptatt av det han kaller Verdisamvirke. Han er også aktiv debattant og har fra ofte innlegg og kronikker i både Nationen og i Trønderavisa.

Meitemarkens vedtekter

Årets meitemark er en hedersutmerkelse som Oikos deler ut i forbindelse med landsmøtet. Prisen går til en person eller gruppe av personer som fremmer meitemarkens trivsel og utbredelse i Kongeriket Norge. Den eller de som tildeles “Årets Meitemark” har rett til å kalle seg “Hedersmeitemark” og kan tiltales som det samme.

Hedersprisen "Årets Meitemark" kan tildeles folk som:

- Gjennom folkeopplysning får den gemene hop til å forstå viktigheten av å legge forholdene til rette for meitemarken.

- Gjennom eget praktisk arbeid legger forholdene til rette for meitemarken hjemme hos seg selv, og eller i større sammenheng.

- Det eller de initiativ som kandidaten har satt i verk eller planlegger å sette i verk, må i tillegg til å legge forholdene til rette for trivsel og vekst for meitemarken, også ha en samfunnsgagnlig betydning, for eksempel penere kulturlandskap, gi offentligheten tilgang på god meitemarksgjødsel.

Kort sagt, initiativet må også fremme trivselen generelt for alle arter (mikroorganismer, dyr og planter) som finnes i den umiddelbare nærhet av tiltaket. Initiativet må kunne godkjennes etter gjeldende økologisk regelverk. Initiativet må ha en varig karakter og inngå i en større helhet.

Styrets begrunnelse

Tildelingen av hedersprisen Årets Meitemark 2014 har styret i Oikos begrunnet slik:

Liv og Dag Hauffen er to stødige bautasteinar i økologisk og biodynamisk jordbruk i Noreg. Eit stort tal ungdommar frå inn- og utland har gjennom fleire ti-tals år budd, arbeidd og blitt inspirerte og utdanna på garden deira – Skrattåsen i Stod.  Liv og Dag ser at det åndelege/kulturelle og det praktiske er like viktige delar av livet vårt – og dei praktiserer dette.
Også gjennom organisasjonsarbeid i Oikos - Økologisk Norge og forsøksring, har dei lagt ned eit betydeleg arbeid gjennom mellom anna styreverv.  Liv var i ein periode styreleiar i Trøndelag Økologiske Forsøksring – TRØKK, og styreleiar og styremedlem i Biologisk-dynamisk Forening. Dag var ein av stiftarane av Debio, er aktiv debattant i det offentlege og har stadig innlegg i media som forklarer og forsvarer praktisk økologisk landbruk og ideane bak. Særleg er Dag opptatt av å minske avstanden mellom bonde og forbrukar.  Desse tankane har han konkretisert gjennom sine tankar og  skrifter om Verdisamvirke.
Liv og Dag Hauffen er to verdige mottakarar av prisen «Årets meitemark».

Annonsører

Samarbeidspartnere