Årets versting er kåret

21.01.2011
Monsanto er verdens største aktør innen genmodifiserte frø med 90% av patentene. I tillegg eier det multinasjonale selskapet det kjente glyfosat-sprøytemiddelet RoundUp. De har vært et kontroversielt firma lenge, med mange motstandere både i miljøbevegelsen og i landbruket. I 2009 ble de etterforsket av justisdepartementet i USA på grunn av deres handelsstrategier og lisensavtaler. Monsanto er en verdig vinner i Hall of Shame, sier seniorrådgiver i Oikos - Økologisk Norge, Maiken Pollestad Sele.

Verst igjen - lang liste av overgrep

Corporate Accountability International står bak kåringen av verste bedrift hvert år. Monsanto har vunnet før og ble igjen kåret til vinner for 2010. Listen over Monsantos overgrep er lang, og de negative konsekvensene for miljø og menneskerettigheter er svimlende. Begrunnelsene for kåringen til verste bedrift i det som kalles "Hall of Shame", er blant annet: deres bruk av agressive juridiske taktikker, hensynsløs markedsføring av genmodifiserte organismer og at de har skremt og slått bønder konkurs. I tillegg har de en 40 år lang historie med omfattende produksjon av dødelige og kreftframkallende kjemikalier som Agent Orange, PCB, RoundUP og rBGH.

 

Konsekvenser av Monsantos produkter

Agent Orange ble brukt som kjemisk våpen bl.a. i Vietnamkrigen, og regnes av mange som grunn til overhyppighet av misdannelser hos lokalbefolkningen i berørte områder i Vietnam og også hos amerikanske soldater som var i kontakt med stoffet. Den amerikanske Vietnamveteranforeningen inngikk i 1984 forlik med firmaene som produserte Agent Orange (I hovedsak Monsanto) pålydende 180 millioner $, noe som utgjorde 1200$ utbetalt som engangssum til de verst rammede veteranene. I tillegg kommer alle de negative konsekvensene av PCB, som regnes som en av verdens farligste miljøgifter. Vi har sett konsekvenser av PCB også i Norge, bl.a. ved at fjordene har blitt sterkt forurenset og medført at vi ikke kan spise sjømat fra ulike områder. PCB er akutt giftig for vannlevende organismer og kan resultere i svekket immunforsvar hos mennesker, skade nervesystemet, forårsake leverkreft, skade forplantningsevnen og ha negativ innvirkning på læringsenvegsevne og utvikling. PCB ble forbudt i Norge i 1980, men finnes fortsatt i miljøet.

 

RoundUp og rBGH fortsatt i bruk

RoundUp er et Glyfosat-sprøytemiddel og denne gruppen sprøytemiddler er den som er mest omsatt i Norge. Det kalles til og med for et såkalt "hobbypreparat", noe Oikos har kritisert tidligere, les om det her.
rBGH er et veksthormon som brukes på storfe, særlig i USA. Ifølge flere kilder er det kreftframkallende, blant annet har det amerikanske kreftpanelet frarådet mennesker å spise mat produsert med veksthormoner og Cancer Prevention Coalition har mange kilder som viser hvor skadelig rBGH er i melk.

 

Endring nå!

Tusener på tusener av mennesker over hele verden er enige - Monsanto må endre sin praksis. Corporate Accountability International oppfordrer alle til å kreve merking av produkter som inneholder GMO. Her i Norge har Oikos i mange sammenhenger lagt vekt på at flere giftige stoffer bør forbys av hensyn til helse og miljø. Norske myndigheter uttrykker ofte både i taler og dokumenter at føre-var prinsippet skal legges til grunn, men vi ser ofte at det ikke gjennomføres i praksis, sier seniorrådgiver i Oikos, Maiken Pollestad Sele. Sele har tidligere jobbet med miljøgifter i Norges Naturvernforbund.

 

Mer om:

- Miljøgifter inkludert PCB  og sjøbunnopprydding hos Norges Naturvernforbund,  Wikipedia om PCB.

 

 


 


 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere