Advarer mot genmais

18.01.2013
Norske myndigheter stoler for mye på kortvarig forskning fra produsenter av genmodifisert mat, advarer Bioteknologinemnda.

I et ferskt brev til Statsministerens kontor advarer Bioteknologinemnda Norske fagråd om å tillate genmodifisert mais som etter deres syn ikke holder vitenskapelig mål, skriver Nationen.

 

Les hele brevet fra bioteknologinemda på nationen.no 

 

Men verken Mattilsynet eller Direktoratet for naturforvaltning (DN) har noen innvendinger mot maisen og mener Miljøverndepartementet bør godkjenne maisen til menneskeføde- og dyrefôr, slik den er i EU.

 

- Regjeringen bør vurdere å sende søknaden i retur, sier leder Lars Ødegård i Bioteknologinemnda, til Nationen.

 

Holder ikke mål

Den første livsløpsstudien for den aktuelle genmodifiserte maistypen NK 603 ble lagt fram i Frankrike i september i fjor. Den viste økt kreftforekomst og dødelighet hos rotter som hadde spist maisen hele sin levetid. Men verken European Food Safety Authority (EFSA) eller den norske Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) mener studien holder vitenskapelig mål.

 

Bioteknologinemnda er kritisk til dette og mener det stilles større krav til den franske studien enn til studiene som ligger til grunn for godkjenningen av maistypen NK603 i EU.

 

EFSA har nemlig godkjent maisen ut fra fôringsforsøk på testrotter i inntil 90 dager. Det er for lite, mener Bioteknologinemnda.

 

- 90 dager utgjør ikke mer enn 10 til 15 prosent av levetiden til en rotte. Det tilsvarer 8 til 12 år for et menneske. Eventuelle skader som først oppstår etter lang tid, vil ikke vise seg i korte studier, advarer nemnda.


Strengere krav, mer forskning

Nemnda anbefaler at myndighetene krever fôringsstudier over hele forsøksdyrenes levetid før søknader om bruk av genmodifisert mat behandles.

 

- 90 dager utgjør ikke mer enn 10 til 15 prosent av levetiden til en rotte. Det tilsvarer 8 til 12 år for et menneske. Eventuelle skader som først oppstår etter lang tid, vil ikke vise seg i korte studier, advarer nemnda i Nationen.

 

Brorparten av dokumentasjonen som EFSA og Norske myndigheter bruker i risikovurderinger, kommer fra produsentene selv. Norge bør vurdere å bruke mer penger på uavhenging forskning, heter det i brevet.

 

I følge Nationen er 8 av 10 GMO-er som brukes i dag, motstandsdyktige mot sprøytemiddelet glyfosat. Likevel vurderer ikke myndighetene samvirkninger av GMO og eventuell økt eller endret bruk av sprøytemidler. Dette er uheldig, mener Bioteknologinemda.

 

Nemnda anbefaler at myndighetene krever fôringsstudier over forsøksdyrenes levetid før søknader om bruk av GMO behandles.

 

Bioteknologinemnda vil avgi sin endelige innstilling om NK 603 28. januar.

 

(ANB-NTB, Nationen)

Annonsører

Samarbeidspartnere