Advarer mot mykotoksiner i melkeproduksjonen

26.09.2011
Carsten Houmann i Slagtekalve rådgivning advarer mot helseproblemer og at melkeytelsen kan gå ned hvis melkekua får kraftfôr og grovfôr med giftstoffer fra sopp, dette i følge Nationen. –Innblanding av kraftfôr med for høyt mykotoksin-innhold i renere kraftfôr virker lite tillitsvekkende, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge, som mener dette ikke bør skje. Artikkelen i Nationen tar opp konsekvenser denne innblandingen kan ha for kuas helse.

Mykotosiner i norsk korn har de siste årene vært et av de største problemene i norsk landbruk.  I økologisk dyrking har en vanligvis langt lavere innhold av mykotoskiner.  Nå reises det debatt hva som skjer med kuas helse om den får i seg mye korn med mykotoksiner.  Foto:  Bioforsk


Kvaliteten på fôret avgjørende for melkeproduksjonen

Erling Søyland fra Sandnes er som en hvilken som helst annen norsk melkekuprodusent. Han vil optimalisere melkeytelsen på dyra sine. Målet er at dagens ytelse på 8 500 kilo skal økes opp til 9 000 kilo. Sammen med de andre medlemmene i Forum ku, har Søyland tatt kontakt med rådgiver Carsten Houmann. Et vesentlig forbedringsområde Houmann har pekt ut er kvaliteten på fôret. Er kvaliteten under ønskelig nivå vil det slå ut på melkeytelsen, men også forårsake helseproblemer for dyra.

 

Dårlig helse

I det danske fagtidsskriftet Bovilogisk beskrev Houmann i 2003 tre forskjellige besetninger som døde eller ble syke av ukjente årsaker. Det viste seg at sykdomstilfellene kunne forbindes med mykotoksiner i fôret. Houmann har beskrevet de kliniske symptomene som startet med forsiktig gange, nærmest stikkende og stivt, der dyra ofte falt på spaltegulvet. I etterkant oppfordret Houmann melkekuprodusenter med mistanke om toksinforgiftninger i besetningen til å sende blod og fôrprøver til analyse for mykotoksiner.

 

Møllene jobber med kvaliteten

Søyland og Houmann er glade over å se at Felleskjøpet Rogaland og Agder (FKRA), og Fiskå mølle har tatt tak i problemet rundt mykotoksiner. At kraftfôrprodusentene nå har mulighet til å ta ut prøver og kan klassifisere kornet, ser de som veldig positivt.

- Det blir en form for prøveuttaking til høsten på havre. Hvordan grenseverdiene blir, vet vi ikke, men produsentene tar det alvorlig og det syns vi er bra, forteller melkeprodusenten.

- Det er jo en generell forståelse for at melkekuer tåler mykotoksiner, sier Houmann.

- Men jo større melkeproduksjonen er, jo mer sårbare er de.

Nå understreker begge at det ikke vil være problemer med mykotoksiner i selve melka. Det er helsa til dyret og selve ytelsen mykotoksinene kan skape problemer for.

- Får du mykotoksiner inn i kraftfôret, får du ikke opp melkeytelsen. Kraftfôr til kua er blitt en salderingspost for leverandørene. Målet må være å øke den totale kvaliteten i korn, sier Søyland til Nationen.

 


Les hele saken i Nationen

 

Annonsører

Samarbeidspartnere