Aina Bartmann ny politisk rådgiver

09.02.2015
Fra 1.februar er Aina Bartmann ansatt som politisk rådgiver i Oikos - Økologisk Norge. Aina kommer fra jobben som daglig leder i Bondens marked Norge, og har lang fartstid fra ulike landbruks- og miljøorganisasjoner.

Velkommen til oss, Aina! Hva tenker du om den nye jobben din som politisk rådgiver?

-Jeg gleder meg veldig, både til kontakt med engasjerte bønder og forbrukere og til arbeidet her på kontoret sammen med mange dyktige medarbeidere. Jeg er spesielt opptatt av økolandbruk som en spydspiss for at hele landbruket i Norge skal bevege seg i mer miljøvennlig og dyrevennlig retning. Jeg mener at overføringsverdien til resten av norsk landbruk er stor, derfor burde alle bønder i Norge være glade for at noen påtar seg merarbeid. Det innebærer blant annet å finne fram til bedre metoder for jordbearbeiding og kompostering, og ikke minst praktiske løsninger for at husdyra våre skal få bevege seg fritt utendørs.

Aina er stolt av at de klarte å øke antallet økoprodusenter på Bondens marked til nesten 27 % i 2014. Målet er 30 % innen utgangen av dette året. - Bondens marked bidrar til å vise fram det store mangfoldet av kortreist økologisk mat over hele landet, sier Aina. Det er helt avgjørende at vi bygger allianser med den bevisste forbruker, dersom vi skal få til en nødvendig kursendring i matpolitikken, fortsetter hun.

Hvordan skal vi få til den kursendringen, tenker du?

Vi har et veldig bra utgangspunkt i og med at Oikos er en organisasjon som er åpen for alle, der både matprodusenter og forbrukere er med på å utforme politikken i fellesskap. Denne direktedialogen er viktig og den sprer seg raskt i form av ulike samarbeidsformer som andelslandbruk og andre kooperativer, i tillegg til Bondens marked.

Hva vil du si til de som ikke tror at økologisk landbruk er en del av løsningen for framtida?

- Jeg er opptatt av at vi må få fram at økologisk landbruk ikke er et statisk begrep. Det er i stadig utvikling basert på noen grunnleggende prinsipper om lokale kretsløp, fornybare ressurser og helse hos mennesker og dyr. På denne måten er økologisk landbruk også et spørsmål om valg av retning. Internasjonalt har vi vært vitne til et paradigmeskifte, der vi ser at FN nå framhever agroøkologi som den mest effektive og bærekraftige strategien for matsikkerhet globalt. Økologisk landbruk sin rolle som spydspiss gjelder både lokalt og globalt.

Annonsører

Samarbeidspartnere