Aksjon for Oljefondet ut av Monsanto

23.09.2011
I høst vil Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon Spire gjennomføre kampanjen “Bedre føre var - Oljefondet ut av Monsanto” som har som mål å få pensjonsfondet til å trekke sine aksjer fra Monsanto og innføre føre var-prinsippet overfor selskaper som omsetter genmodifiserte såfrø. De ber både organisasjoner og enkeltpersoner om å støtte dette.– Oikos – Økologisk Norge støtter denne aksjonen og ber folk signere kravet på internett, sier Reidar Andestad. Det er med voldsomt makt og med store miljøkonsekvenser Monsanto kjører sitt løp for GMO-planter som mestrer deres egen sprøytemidddelgifter. Både helseomsyn for lokale bønder og miljøhensyn globalt bør være nok til at Oljefondet trekker seg ut av dette, legger han til.


Førevar-prinsippet i  Oljefondet?

Bakgrunnen for kravet er at genmodifiserte organismer er en svært usikker teknologi som allerede fører med seg negative sosiale og miljømessige konsekvenser. Det finnes lite uavhengig forskning på konsekvensene av genmodifisering. I Norges genteknologilov som regulerer innføring av genmodifiserte organismer til mat, for og dyrking i Norge ligger det krav om bærekraft og samfunnsnytte både i Norge og i produksjonslandet. Til nå har ingen genmodifiserte organismer blitt tillatt til mat eller dyrking i Norge - fordi ingen har oppfylt disse kravene.

 

Overlevering 11 oktober

Kampanjens innhold vil dreie seg rundt sosiale og miljømessige aspekter ved dagens bruk av GMOer i landbruket. Vi ønsker dere med på laget.. Kravet skal overleveres statssekretær Hilde Singsaas 11. oktober. Svar ønskes derfor innen 10. oktober.

Våre pensjonspenger skal ikke investeres på bekostning av mennesker og miljø i andre land. Det multinasjonale jordbruksselskapet Monsanto bidrar til negative konsekvenser for bønder i Sør gjennom sin virksomhet. Spire mener økt profitt ikke skal settes foran bønders grunnleggende rett til mat, vann, såfrø og jord.


Kravet vi ønsker deres støtte til står i sin helhet her:

Hovedlinjene i den norske Genteknologiloven bør være en rettesnor for Oljefondet og Etikkrådet når de vurderer selskaper som selger genmodifiserte såfrø. Kriteriene om bidrag til samfunnsnytte og bærekraftig utvikling er spesielt viktige. Føre var-prinsippet må ligge til grunn i alle vurderinger av genteknologiselskapers virksomhet.

Vi krever at Oljefondet trekker sine investeringer ut av Monsanto, og at Oljefondet innfører førevar-prinsippet overfor selskaper som omsetter genmodifiserte såfrø kommersielt.


Kampanjen kan skrives under på nett her: http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3523

 

Annonsører

Samarbeidspartnere