AKTIV ØKO: Økologisk i helsesektoren

15.06.2010
Det er en sterk sammenheng mellom helse og miljø. I forrige uke spurte vi om navnet på det sykehuset i Norge som virkelig har tatt dette på alvor og innført 30 % økologisk mat i sitt kjøkken. Det riktige svaret er selvfølgelig St. Olavs Hospital i Trondheim.

Kjøkkensjef på St. Olavs Hospital, Gunnar Kvamme, vant Ingrid Espelid Hovigs Matkultur pris i fjor.

 

Forrige ukes konkurranse var å sende inn navnet på det sykehuset i Norge som har innført 30 % økologisk mat i sitt kjøkken. Av de innsendte svarene var de fleste klare på hvilket sykehus dette måtte være. Dessverre er det ikke mange andre sykehus som kan konkurrere med St. Olavs når det gjelder økologisk mat. Den heldige vinner av et handlenett i økologisk bomull er Berit Daljord Knutsen.

 

Pionerer på økologisk i det offentlige

Kjøkkensjefen Gunnar Kvamme er en pioner på økologisk mat i norske sykehus. For sitt fantastiske engasjement og arbeid ble han tildelt Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris i 2009. Det var i 2002 at målsettingen ble etablert - 30 prosent økologisk mat på sykehuset innen 2006. Målet ble nådd i god tid. 30 % er for øvrig dobbelt så mye som regjeringens mål for totalt forbruk av økologisk innen 2020. Maten som serveres på St. Olav er i tillegg av høy kvalitet og mest mulig skal være produsert i Trondheimsregionen.

 

Økosatsning på andre sykehus

Sykehuset i Moss følger etter ved å være med i prosjekt for økologiske foregangskjøkkener i regi av Fylkesmannens landbruksavdeling i Oslo, Akershus og Østfold. Vi er i dialog med andre om mulighetene for helkjedeprosjekt og deltakelse i foregangsprosjektet, forhåpentligvis vil flere se verdien av å innføre økologisk mat i sykehus og ellers i det offentlige, sier rådgiver Maiken Pollestad Sele.  Dette er også i tråd med regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i ofentlige innkjøp og med etisk handel, så det er bare å sette i gang, avslutter Sele.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere