Aktivitetsfondets første runde

23.03.2017
Resultatet fra første runde i fordeling av midler fra aktivitetsfondet ble endelig avgjort på møte i landsstyret 15. mars. Omtrent halvparten av samlet beløp for 2017 ble delt mellom seks lag. Neste frist for å søke om støtte til planlagte aktiviteter er 1. mai. Ingen grunn til å ta sjansen på å vente til siste søknadsrunde med frist 1. september.

Landsmøtet i Oikos fastsetter refusjon av medlemskontingent til region-, fylkes- og lokallag, og til et aktivitetsfond til støtte for aktivitene i Oikos’ lag og grupper. Det er landsstyret som fordeler midlene i aktivitetsfondet. De første retningslinjene for forvaltningen ble vedtatt i 2013 og deretter revidert på landsmøtet i 2016. Bakgrunn for endringene var innføringen av et tak på kontingentrefusjon til lagene på 20.000 kr for region-/ fylkeslag og 19.500 for lokallag.

Aktivitetsfondet mer enn dobblet
Pengene innspart med tak på kontingentrefusjonen overføres til aktivitetsfondet. For 2017 betyr det at tilgjengelig beløp i aktivitetsfondet har økt fra ca 60-70.000 kr pr år til ca 160.000. Les mer om dette i de nye retningslinjene her. Det er verdt å merke seg at prioriteringene nå vil være i favør av nye lag og lag som ikke har fått støtte før. I motsetning til regjeringen ønsker Oikos å stimulere til aktiviteter over hele landet og å styrke de små.

Resultater av første søknadsrunde
Det er tre søknadsfrister til aktivitetsfondet i år. Første frist var 1. februar. 6 lag søkte om støtte til totalt 11 prosjekter. Samlet søknadsbeløp var på 89.000 kr, og beløp som ble utdelt var 74.500. To lag søkte om støtte til prosjekter med samlet søknadssum over 10.000 kroner. I henhold til retningslinjene måtte disse søknadene behandles av landsstyret. Endelig fordeling av midler var derfor først klar etter styremøtet 15.mars.

Agder, Hadeland og NØØL
Agder fikk støtte til å arrangere fire Infostands og Hadeland fikk midler til utvikling av gjennomføring av en markdag om økologisk korndyrking og andre lokale aktiviteter knyttet til å fremme økologisk landbruk.

Nord-Østerdal Økologiske Landbrukslag (NØØL) fikk støtte til et Mentorfond. Du kan lese mer om hva Mentorfondet handler om i Arbeidets rett her .

Oslo og Akershus
Oslo og Akershus har stor aktivitet og fikk innvilget støtte til fem prosjekter. Disse er nettverksmøte, Smestad økohage, deltagelse med stand på Hagemessa på Lillestrøm og kjøkkenkurs. Nettverksmøtet er for økoprodusenter i Oslo og Akershus, men åpent for alle. Det gjennomføres i samarbeid med Vital Analyse og Frilund gård i Bjørkelangen. Formålet er å skape kontakt mellom bønder i målgruppa, både gjennom faglig program og sosialt samvær.

Det nystartede laget fikk også støtte til prosjektet «Urban dyrking / Sagene takhage» der også bydelen er inne med midler. Bydel Sagene er kåret til Oslos grønneste. Et grønt tak på Sagene Samfunnshus skal hjelpe til med bedre luftkvalitet, motvirke oversvømmelser ved kraftig regnvær og gi tilgang på nye grøntområder i bydelen. Du kan lese mer om dette prosjektet her.

Rogaland og Østfold
Rogaland fikk midler til ØKOUKA 2017 og Østfold til en foredragsserie på tre i perioden mai til september. En foredragsserie er et flott initiativ. Det har potensiale til å nå mange. Tema er foreløpig satt til økologisk produksjon og forbruk, men vil avhenge av hvilke foredragsholdere de klarer å hente inn. Lista med aktuelle er spennende. Arena for foredragene blir enten Gamlebyen Kulturhus eller Månegartneriet like utenfor Gamlebyen i Fredrikstad, begge arenaer stilles gledelig nok til disposisjon kostnadsfritt. Inspirerende for andre som kan tenke seg å arrangere noe tilsvarende.

Lagenes mange aktiviteter med eller uten støtte fra aktivitetsfondet, sørger for at Oikos er tilstede over hele landet. Elin Rømo Grande er leder for organisasjonsarbeidet i Oikos, og verdsetter alt som skjer på lokalplanet høyt.
- Gjennom lagenes aktiviteter klarer vi å engasjere mange folk som har lyst til å bli med og sette økologisk mat og landbruk på dagsorden og å lære mer om dette. Derfor er det gledelig å se så mange spennende aktiviteter settes ut i live! Håper mange benyttet muligheten til å delta på en aktivitet eller arrangement.

Vil dere vite mer om de enkelte aktivitetene anbefaler vi at dere tar kontakt med laget det gjelder direkte, eller tar en prat/sender en epost til Elin. Og husk søknadsfristen 1. mai!Tekst: Jens Petter Homleid
Foto: Solfrid Sande, Oiko Rogaland

Annonsører

Samarbeidspartnere