Alarmerende om resistens mot sprøytemidler

23.07.2015
En ny rapport fra Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) har kartlagt resistens i skadedyr, ugras og sopp som er vanlige i norske åkre. Forskerne er overrasket over hvor utbredt resistensen er, rapporterer NRK.

Svært mange ugras-, skadedyr- og sopptyper har utviklet resistens mot kjemikaliene som skal ta knekken på dem, og problemet har økt de siste årene, skriver NRK. NIBIO Plantehelse har publisert en rapport som kartlegger resistens eller nedsatt følsomhet mot 22 ulike sprøytemidler hos 27 ulike skadegjørere (skadedyr, ugras og soppsykdommer).

Årsak: Langvarig og ensidig bruk av sprøytemidler
- Kartleggingene viser at flere skadegjørere på korn, potet, oljevekster, grønnsaker, bær og veksthuskulturer har utviklet varierende grad av resistens, sier seniorforsker i NIBIO, Nina Svae Johansen. Hun forklarer at årsaken oftest er langvarig og ensidig bruk av sprøytemidler med samme virkemåte.

Dette kan medføre økt risiko for sprøytemiddelrester på grønnsaker og bær, i tillegg til mer skade på helse og miljø, sier forskningssjef i NIBIO, Ingeborg Klingen.

– Unødvendig sprøyting gir større risiko for at man vil finne sporrester på bærene, sier forsker Ragnhild Nærstad til NRK. Hun er en av forskerne bak rapporten.

Hvorfor ikke økologisk?
NRK hadde onsdag 22.juli innslag om saken på Dagsrevyen og Kveldsnytt. De intervjuet blant annet jordbærbonde Per Fredrik Saxebøl, og seniorrådgiver i Oikos Økologisk Norge, Maiken Pollestad Sele.

Se innslaget:

Sele nevner i innslaget at økologisk er mer effektivt enn tidligere antatt. Uttalelsen er basert på en omfattende internasjonal metastudie.

Saxebøl sier at det er lite han kan gjøre annet enn å dyrke slik at jordbærene får mest mulig luft. Å sprøyte mer med noe som ikke fungerer nytter jo ikke, uttaler han til NRK.

– Hvorfor driver du ikke økologisk? spurte NRK-reporteren som besøkte bonden. – Jeg prøver å begrense sprøytemiddelbruken. Men å drive økologisk er dyrt og det er vanskelig å få folk til å betale det det koster, sier Saxebøl.

Informasjon gir betalingsvilje
Seniorrådgiver i Oikos - Økologisk Norge, Maiken Pollestad Sele, er glad for at Saxebøl ikke vil sprøyte mer. – Jeg mener imidlertid at det ikke er et argument at det å drive økologisk blir for dyrt. Hvis vi godtar et slikt argument kommer vi ikke videre, mener Sele. – Hvis man får kommunisert til forbrukerne at det vil føre til mindre helseproblemer hos bøndene, mindre sprøytemiddelrester i maten og et bedre miljø, så tror jeg det er noe mange er villige til å betale for, sier Sele til NRK.

Sprøytemidler tillatt i matproduksjon, men ikke på lekeplasser

Til NRK sier Sele at det er et paradoks at visse sprøytemidler er tillatt i matproduksjon, men ikke på lekeplasser og andre arealer for barn. – Jeg forstår at det er for å sikre bondens avling og dermed inntjening, men økologiske bønder viser at det er mulig å dyrke uten kjemisk-syntetiske sprøytemidler, forklarer Sele.

Hun ser på rapporten fra NIBIO som nok et argument for at flere burde gå over til økologisk produksjon.

– Når resistens er et økende problem og forskerne er urolige, er det rart at ikke flere ser at økologisk landbruk er en løsning, sier hun til NRK.

Flere kan dyrke økologisk
Jeg vil oppfordre Saxebøl og andre bønder til å kontakte Norsk Landbruksrådgiving og be om gratis økologisk førsteråd (GFR). Så skal vi i Oikos sammen med foregangsfylkene og andre aktører, jobbe videre med markedet og leveringsavtaler. Særlig bønder på Sørlandet har gode forutsetninger for å dyrke økologiske jordbær, for der finnes ikke jordbærsnutebille, opplyser Sele.

Flere andre bønder viser at det er mulig, også jordbærbønder. Det trengs innovasjon, kreativitet og videreutvikling av dyrkingsmetoder uten bruk av kjemisk-syntetiske sprøytemidler, sier Sele videre.

Økologisk landbruk har mye å bidra med i denne sammenhengen og markedet for økologisk mat er sterkt økende, viser tall fra Landbruksdirektoratet.

Les nettsakene hos NRK:

Et paradoks at sprøytemidler er lov i mat, men ikke på lekeplasser

Stadig oftere virker ikke sprøytemidler


Tekst: NRK/Oikos
Foto/Video: NRK

Annonsører

Samarbeidspartnere