Allan Savory: Beitedyr gir klimahåp

03.06.2014
– Beitende husdyr, brukt på rett måte, er det eneste som kan redde oss fra den globale klimatrusselen, hevder biologen Allan Savory. Han var nylig i Norge, og Statens Landbruksforvaltning inviterte til seminar om beiting, klima og bærekraft.

Allan Savory er biologen fra Zimbabwe som innså sine feil og begynte å lete. Han fant en uventet løsning og startet Savory Institute.

Savory har nylig vært i Norge og formidlet sine erfaringer på seminaret som Statens Landbruksforvaltning inviterte til.

Ørken og håp

– Fruktbart grasland blir til ørken og matjord tæres vekk over hele kloden, sa Savory og viste oss et verdenskart (se illustrasjon). Alle de brune arealene er utsatt for forørkningsprosesser. De tilsvarer så mye som to tredjedeler av verdens arealer.  – Men det er mer håp enn du kan forestille deg!

Savory påpeker at det er helt sentralt å stoppe utslippene av fossilt karbon. Allikevel vil svært mange av prosessene man tilskriver menneskeskapte klimaendringer bare fortsette.

Selv om man stopper utslippene, vil slikt som flom, tørke, ras og andre katastrofer ikke stoppe av seg selv, nettopp fordi dette ofte er forårsaket av bruksendring av landskapet i forkant av de globale klimaendringene. Det er her beitedyrene kommer inn, sa Savory.

Allan Savory i Oslo - Nordic Savory Hub - Anders Kopstad

Teorien om overbeiting

– Lenge trodde vi beitedyrene var årsak til ørkenspredningen vi så, forklarte Allan Savory. Han var selv med på å opprette nasjonalparker og skyte ned store dyreflokker, i håp om å stoppe forørkningen.

– Da vi skjøt 40.000 elefanter – et dyr jeg elsker – uten at det hjalp noe, bestemte jeg meg for å finne løsningen. Jeg måtte forstå hva som skjedde, sa Savory.

Regnet som fordamper

– Store arealer i verden har måneder med tørke, fulgt av måneder med regn. Men regnperiodene er ineffektive på bar jord, forklarte Savory. – Den blir hard som betong og klarer ikke absorbere vannet; mye renner vekk og skaper flom, litt trekker ned i jorda, men det fordamper straks. Ingenting kan vokse der. Bare med et levende plantedekke kan jorda absorbere og holde på fuktigheten, slik at jorda ikke renner og blåser bort, men kan produsere mat.

Målretta beitebruk

Ved å studere hvordan ville beitedyr brukte landskapene, kom Savory fram til løsningen.  En planmessig, målretta bruk av beitende husdyr i store flokker – og da snakker vi opptil tusenvis av dyr – fører til at områder som har vært i ferd med å bli ørken, etter få år igjen er frodig grasmark, som kan tåle både regn og tørke, er Savorys budskap. Han viste i sitt foredrag en lang rekke eksempler.

Det hele handler om å stikke fingeren i jorda. Bokstavelig talt. Og å forstå hva som skjer i jorda og med plantene. En solid vegetasjon av beiteplanter i samspill med beitedyr, bidrar til at store mengder karbon lagres i jorda, og gjør den naturlig fruktbar igjen. Dette er Savorys resept.

Dynamisk verktøy

Noen få norske bønder er i gang med å drive sin produksjon med det Savory kaller Holistic management. Det kan beskrives som en helhetlig og dynamisk form for driftsplanlegging, som de mener er et effektivt verktøy for å drive landbruk på en bærekraftig måte. På seminaret presenterte to bønder sine erfaringer med metoden. Trond Qvale som i 25 år har drevet Horgen Gård med grasbasert kjøttproduksjon og Anders Kopstad (bildet) fra Ringerike som er agroøkolog og er inne i sitt tredje driftsår. De legger Savorys prinsipper til grunn i sin planlegging - og de kan vise til overbevisende resultater.

Tredelt bunnlinje

Fra Åredalen, i ”Øst-Trøndelag” som han omtalte det, kom Jørgen Andersson fra Fjällbete. Der har de nå i flere år har drevet aktiv mjølk- og kjøtt-produksjon i områder der husdyrbruket før var helt forsvunnet i 25 år. Andersson, som også er leder i Nordic Savory Hub, trakk fram det samfunnsmessige perspektivet som helt avgjørende for å lykkes.

– Samspillet med turistnæringen, som er sentral i Åre, var helt essensiell for å lykkes, fortalte Andersson. – Bunnlinja er tredelt, fortsatte han: Økologi, samfunn og økonomi. Alt må være på plass, skal vi kunne si at produksjonen er det svenskene kaller ”hållbar”, varig bærekraftig.

Nordisk samarbeid

Initiativet til seminaret kom fra Nordic Savory Hub, som arbeider for å spre informasjon om det de kaller Målretta beitebruk i Norden.

Statens Landbruksforvaltning (SLF) var raske til å få i stand seminaret, da anledningen til å høre Allan Savory bød seg. Over hundre seminardeltakere fikk med seg arrangementet, som var finansiert over Klima- og miljøprogrammet.

Hør også Allan Savorys TED-talk "How to fight desertification and reverse climate change" (22 min) finner du HER

Se Anders Kopstad sitt foredrag fra Sveriges Lantbruksuniversitet HER

Annonsører

Samarbeidspartnere