Alle melkeprodusenter får lik merpris

03.05.2016
TINEs styre har besluttet at alle økologiske melkeprodusenter fra 1. juli får et løft i merpris fra dagens 65 øre pr liter til 75 øre pr liter. At merpris for økologisk fortsetter å gjelder over hele landet, er et gledelig signal fra TINE til alle som ønsker mer norskprodusert økologisk mat.

Selv om det på landsbasis fortsatt er mer enn nok økologisk melk til å dekke den norske etterspørselen, er det underdekning i enkelte deler av landet. Dette, kombinert med en stigende utnyttingsgrad for den økologiske melka, er gode grunner til å stimulere til økt produksjon. Svært positiv utvikling for økomelk i våre naboland virker sikkert også motiverende.

Oikos gleder seg over TINEs beslutning
I en uttalelse fra Landsmøtet i Oikos – Økologisk Norge ble TINEs konsernstyre oppfordret til å være offensive i sin økosatsing. Bygg videre på den solide fagkompetansen som finnes hos TINES økoprodusenter og oppretthold lik merpris til alle!  - Vi registrerer med glede at TINE nå har bestemt seg for dette og vedtatt at alle økologiske melkeprodusenter gis et økt tillegg på 10 øre pr. liter fra 1. juli, uttaler leder i Oikos, Regine Andersen.

Følger markedet
- Økologisk melk er blitt mer populært og Tine er opptatt av tilstrekkelig tilførsel for å dekke en økende etterspørsel i det norske markedet. Derfor har vi økt prisen på økomelk til produsentene med 10 øre, sier styreleder Trond Reierstad.
Når vi også kunne lese i Bondebladet nylig at TINE ønsker tilrettelegging for små melkebruk igjen, er dette signaler som gleder den stigende andelen av forbrukere som er opptatt av bærekraft og mest mulig økologisk produksjon og utnytting av lokale ressurser.

Rørosmeieriet fornøyd
Rørosmeieriet har hatt en betydelig vekst de siste årene, både som produsent av Änglamark for COOP og etter å ha kommet inn som leverandør hos NorgesGruppen med alle sine økologisk produkter. - Vedtaket er et kjempeviktig bidrag for å sikre rekruttering til økologisk melkeproduksjon, og det er en bekreftelse på at norsk landbruk nå står sammen om satse på produksjon av økologisk mat, sier meieribestyrer Trond Vilhelm Lund. TINE tar grep og bidrar aktivt til at vi kan ha mulighet til å dekke etterspørselen etter meieriprodukter fra Rørosmeieriet i årene framover.

Den kraftige veksten har medført underskudd på økologisk melk i nærområdet til Rørosmeieriet, men Lund bekrefter at de har et godt samarbeid med TINE Råvare for å rekruttere nye økoprodusenter i Nord-Østerdalen. Det er allerede flere som er interessert i å legge om. TINE Råvare jobber også aktivt med rekruttering i Nord-Norge, der produksjonen også er for lav i forhold til etterspørselen.


Tekst: Jens Petter Homleid
Foto: TINE Mediearkiv

Annonsører

Samarbeidspartnere