Alternative omsetningskanaler må styrkes

27.03.2011
Nye tall fra Statens landbruksforvaltning (SLF) viser at det er vekst i omsetningen av økologisk mat gjennom alternative omsetningskanaler som for eksempel Bondens marked, abonnementsordninger, egne økobutikker og storkjøkken. Totalt utgjør dette ca 18% av økohandelen i Norge. I tillegg kommer omsetningen fra gårdsutsalg som ikke er tatt med i SLF sine tall.

Her er det statsråd Lars Peder Brekk til høyre som prøver seg som baker hos Godt Brød, sammen med Øystein Løvlie.  Foto:  Oikos.

 

Ja, til mer alternativ omsetning

Landsmøtet i Oikos går inn for at disse omsetningskanalene blir styrket, og dermed blir et sterkere alternativ til omsetningen gjennom dagligvarehandelen. Samtidig oppfordrer landsmøtet dagligvarekjedene om å prioritere økologisk vareutvalg bedre enn de gjør i dag.  I 2010 utgjorde de alternative omsetningskanalene 219 millioner kroner. Det totale markedet for økomat i Norge i 2010 var på 1,2 milliarder kroner. 

 

Økologisk salg utenom dagligvare og helsekost i 2010
  2009 2010 Vekst
Bondens Marked 2,8 3,8 36 %
Abonnement 27,8 29,1 5 %
Bakeri 85 89,1 5 %
Storhusholdning, grossist ledd 59,6 66,2 11 %
Storhusholdning bare 2010, grossist ledd   5,7  
Spesialbutikker   24,9  
Sum 175,2 218,8  

 

Økologiske dagligvarebutikker

Det finnes i dag økologiske dagligvarebutikker i Stavanger, Bergen, Oslo og Trondheim.

Det er følgende butikker: Økologisk Dagligvare med to butikker i Stavanger, en inne i byen og en på Ullandhaug, I Oslo finner en Røtter på både St Hanshaugen og på Frogner, i Trondheim Etikken og i Bergen Reindyrka.  Både Reindyrka og Etikken startet opp andre halvår 2010 og viser at det er vekst i slike spesialbutikker.

 

Økologiske bakeri

Godt Brød hadde i 2010 10 utsalg fordelt på fire byer, dette er en vekst på 3 fra 2007.  "Den Gode Baker" har kun økologisk bakverk og leverer til mange helsekostbutikker og noen Meny-butikker.  Kolonihagen lever til ca 20 kafeer og utsalg.  I 2010 hadde disse tre bakeriene omsatt økologiske produkter fra 89,1 mill utenom daglgivarehandel. Det er en økning på 4 millioner fra 2009.

 

Tallene og mye av informasjonen over er hentet fra Statens Landbruksforvaltnings (SLF) siste rapport om økologisk produksjon og omsetning.  Her er link til informasjon hos SLF hvor det også er link til rapporten.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere