Ambisiøs handlingplan for Oikos

30.03.2012
Landsmøtet i Oikos - Økologisk Norge har på møte i Oppdal i helgen vedtatt 1 årig handlingsplan for organisasjonen.

 

 

1-årig handlingsplan for Oikos for 2012/13

 

 

a. Legge vekt på oppfølging av markedet for å fremme økologisk omsetning og særlig innen kjøtt, melk og offentlig innkjøp

 

 

 

b. Bidra til mer økologisk forbruk i storkjøkken, både offentlige og private, med særlig fokus på helseforetakene, universitetene og hoteller.

 

 

 

c. Være aktiv og ledende innen økologisk informasjon, særlig gjennom egne kommunikasjonskanaler, oikos.no, renmat.no, nyhetsbrev, landbruksnytt og sosiale medier som Twitter og Facebook. I tillegg skal Oikos finne gode samarbeidspartnere som sammen med organisasjonen fremmer de økologiske verdiene og bidrar til økt økologisk handel og produksjon.

 

 

 

d. Utvikle Oikos som organisasjon:

 

 

 

• Bygge organisasjonen ved at regionlagene endres til fylkeslag.

• Medlemsverving med vekt på Oikos sin rolle som økologisk utviklingsaktør og lobbyorganisasjon.

• Bygge ut ordningen med Økoambassadører som frivillig bidrar til større aktivitet for Oikos.

• Gjennomføre aktiviteter som skaper insentiv til å både bli og forbli medlem.

• Gjennomgå og kvalitetssikre rutiner for behandling av organisasjonsmessige saker, bl.a. opplegg for landsmøtet.

• Synliggjøre aktiviteter i lokal-, fylkes - og regionlag, bl.a. i Oikos - Økologisk Norges årsmelding.

 

 

 

e. Fortsette å utvide utviklingssamarbeidet i Afrika, i tråd med forespørsel fra Norad. Foreslå å endre Oikos´ vedtekter til å omfatte bistandsarbeidet og det internasjonale arbeidet, for bedre integrering og profilering av ODISSA-prosjektet.

 

 

 

f. Arbeide med politisk lobbyarbeid med vekt på å øke offentlig innkjøp av økologisk mat og forankre viljen til å utvikle økologisk handle og produksjon.

 

 

 

g. Arbeide for å øke kravene om bruk av økologisk mat for virksomheter som blir miljøsertifisert,

f.eks. som Miljøfyrtårn.

 

 

 

h. Ta initiativ til prosjekt om beite- og grasbasert husdyrproduksjon.

 

 

 

i. Fortsette arbeidet med andelslandbruk og urbant landbruk.

 

 

 

j. Samarbeide med aktører innen sjømat/fiskeri for å få til økt foredling av lokale råvarer.

 

 

 

k. Rekruttere unge til bondeyrket.

 

 

 

l. Framskaffe informasjon om og synliggjøre de økonomiske strukturene i omsetningen av økologisk mat, for evt. å avdekke urimelig høy avanse i de ulike leddene.

 

 

 

m. Oikos må være på banen i høve til utdannings- og forskningsmiljøet på UMB.

Annonsører

Samarbeidspartnere