Ambisiøs og handlekraftig økoplan lansert

19.02.2015
- For å nå vårt ambisiøse mål, skal det offentlige gå foran, sa landbruksminister Dan Jørgensen da han lanserte Økologiplan Danmark nylig. Med helt nytt samarbeid skal økologien dobles innen 2020.

Under slagordet "Sammen om mere økologi" har regjeringen i Danmark samlet kreftene om en unik plan.

Økologiplan Danmark ble nylig lansert av den danske landbruks- og mat-ministeren, Dan Jørgensen.

Planen skal sette fart i arbeidet for å nå målet: Å doble den danske økoproduksjonen innen 2020, sett i forhold til arealene i 2007.  Det følger med både penger og konkrete handlinger.

Ambisiøst og forpliktende

- For å nå vårt mål, som er det mest ambisiøse i vesten, skal det offentlige gå forrest, uttalte landbruksminister Dan Jørgensen ved lanseringen.

- I Økologiplan Danmark styrker vi samarbeidet med en lang rekke nye initiativer. Blant annet forplikter vi hverandre på at vi skal ha mer økologi på menyen i kantiner, på sykehus og i barnehager, slo han fast. Også Forsvaret er involvert.

Allerede i 2013 satte Jørgensen i gang en "servicesjekk" av den daværende øko-handlingsplanen. Med Økologiplan Danmark trapper han opp innsatsen for å nå målene i tide.

Samarbeid på tvers

Planen er utarbeidet i samarbeid med Økologisk Landsforening. Den styrker økologisamarbeidet på tvers av flere departementer og landets regioner og kommuner. Nå skal de sammen løfte den økologiske omstillingen i Danmark.

- Økologiplanens samarbeid på tvers er banebrytende, mener formann Per Kølster i Økologisk Landsforening.

Per Kølster Økologisk Landsforening Danmark på Food Expo 2014

Miljø, klima, helse

I planen heter det at Danmarks økologipolitikk er forankret i landbruksdepartementet, men at økologien i høy grad spiller sammen også med andre politikkområder som miljø, klima, helse, forskning og undervisning.

- Departementer for miljø-, klima, undervisning og andre fatter beslutninger, som hver især kan hindre eller bane vei for utvikling av økologi, sier Per Kølster.

- Økologiske bønders bidrag til natur, klima og jobbskaping blir nå anerkjent og skal framover understøttes av flere departementer, i kommunenes kjøkken og i forvaltningen av offentlige arealer.

Tiltak og penger på bordet

Gjennom 67 konkrete tiltak, og 400 millioner kroner, skal planen hjelpe regjeringen i å nå sine planer om å doble det økologiske arealet i landet innen 2020.

Blant tiltakene er omlegging av offentlige jordbruksareal, mer økologisk mat i offentlige kjøkken og å sikre generell lovgivning som fremmer økologisk landbruk.

Økologiske bønder og bedrifter skal få hjelp til innovasjon, både på åkrene og i markedet, alt fra nye plantesorter til eksportframstøt.

Ønsker flere økobønder

Økologisk Landsforening ønsker planen velkommen, og forventer nå flere bærekraftige matvarer, nye jobber og eksportvekst samt gevinster for natur, drikkevann og dyrevelferd som resultater av planen.

- Planen er god for forbrukerne, naturen og for de økologiske bøndene. Danskene kan se fram til flere økologiske kvalitetsmatvarer - også i offentlige kantiner.

Det gjør økologisk landbruk mer attraktivt for flere bønder, og de er meget velkommen til oss, sier Per Kølster, formann for Økologisk Landsforening - Danmarks forening av økologiske bønder, bedrifter og forbrukere og Oikos - Økologisk Norge sin søsterforening.

Les mer om Økologiplan Danmark her

"Service-sjekken" fra 2013 finner du her

Annonsører

Samarbeidspartnere