Andelslandbruk del 11: Fellesskap og nyskapning

13.01.2017
Hvordan kan andelslandbruk bidra til fellesskap og innovasjon på gården? «Nyskaping er å gradvis kunna arbeida fram noko som kjem frå djupet av ein sjølv, noko ein trur på og kjenner er rett». Det skrev Dag Jørund Lønning i en kronikk i Nationen.

  • Artiklene i serien om andelslandbruk publiseres først i "Bonde og Småbruker", Bonde- og Småbrukarlagets medlemsavis. Dette er den ellevte artikkelen i serien. Nederst finner du en oversikt over tidligere saker.


Nyskapning er ikke gjort i en fei

Å starte med noe helt nytt er sjeldent gjort i en fei. Dette gjelder også for andelslandbruk. Men flere og flere har tro på at dette er en omsetningsmodell som kan være fordelaktig og bærekraftig både for bonde, forbruker og matjorda. Å ha tro på det man driver med, gir en sterk motivasjon til å fortsette helt til man har kommet over «kneika» (som jo en oppstart ofte innebærer), og over i en levedyktig driftsform. Fra å være et ukjent fenomen for de fleste, har mange andelslandbruk gjort seg kjent i sitt lokalmiljø som en bærekraftig og sosial omsetningsform for landbruksvarer.
Andelslandbruk blir mer og mer populært. I skrivende stund finnes det 63 andelslandbruk i Norge, fra Mandal i sør til Bodø i nord. Dette er over en firedobling på to år. Mange går med konkrete planer om å starte opp, for eksempel i Pasvikdalen i Finnmark. Det er gledelig at modellen brer om seg, selv på nordlige breddegrader.

Men hva har egentlig fellesskap med innovasjon å gjøre?
Vi mennesker er sosiale vesener. Vi er avhengige av å føle en tilknytning til et fellesskap for å ha det bra. Gårder har tradisjonelt representert viktige fellesskap i seg selv hvor flere generasjoner har delt arbeidsbyrder, gleder og sorger. Andelslandbruk bidrar til at bonden får flere å spille på lag med. Blant en gruppe andelshavere finnes det som regel en rekke ulike ressurser; noen er kanskje gode på økonomi, andre på kommunikasjon, noen på logistikk og andre igjen har kanskje kokkelering som lidenskap? Andelslandbruk kan bidra til å styrke gården som fellesskapsarena hvor tillit og økt forståelse mellom de som dyrker og de som spiser maten står sentralt.

Når mennesker kommer sammen og opplever at deres innsats er nødvendig for at et felles prosjekt skal lykkes, så kan det skje mange spennende ting. Kanskje kjenner man på styrken som ligger i samarbeid, kanskje får man motivasjon til å lufte en idé som til da bare har ligget i tankeboksen? Andelslandbruk er for mange en sosial møteplass som kan være grobunn for kreative og samfunnsnyttige idéer. Flere andelslandbruk er for eksempel opptatt av en aktiv inkludering av nærmiljøet, ved å tilby andeler til asylmottak, eldrehjem, skoler eller barnehager.
Jeg tror vi bare er i ferd med å se konturene av potensialet til andelslandbruk som en viktig samfunnsarena for innovasjon og fellesskap.


Tidligere artikler

Del 1 - En innovativ modell i norsk landbruk
Del 2 - Tre grunnleggende prinsipper
Del 3 - Hvordan fungerer det i praksis
Del 4
- Allianser i landbruket
Del 5 - Økonomi
Del 6 - Mangfold
Del 7 - Jordvern
Del 8 - Hvorfor så populært?
Del 9 - Internasjonal bevegelse
Del 10 - Tips til oppstart


Om andelslandbruk

  • Andelslandbruk er en nyskapende omsetningsform hvor forbrukere forhåndsbetaler en andel i produksjonen, og dermed sikrer seg en bestemt andel av avlingen mot deltakelse på dugnader og i andre aspekter ved driften.
  • Andelslandbruk er kjennetegnet av tett dialog mellom bonde og forbruker, og gjennomsiktighet i økonomien.
  • Oikos har jobbet med å fremme andelslandbruksmodellen i Norge helt siden begynnelsen av 2000-tallet. Norges første andelslandbruk, Øverland andelslandbruk SA i Bærum, ble etablert i 2006
  • Siden begynnelsen av 2015 har det vært en firedobling i antall andelslandbruk; fra 14 til 63 i august 2016. Enda flere er under planlegging.
  • Oversikt over andelslandbrukene finnes her (hjemmesiden er under oppdatering)
  • Facebookgruppe for andelslandbruk finner du her.
  • Andelslandbrukene i Norge er organisert i et uformelt nettverk som koordineres av Oikos – Økologisk Norge på oppdrag fra Landbruksdirektoratet. Prosjektet tilbyr veiledning, foredrag, oppstartskurs og informasjon om modellen for å hjelpe nye andelslandbruk i etableringsfasen og for å styrke de etablerte andelslandbrukene.
  • Ta kontakt på marte.g@oikos.no eller alexandra@oikos.no, eller se www.andelslandbruk.no dersom du ønsker mer informasjon.

Les en kort introduksjon til Oikos' prosjekt om andelslandbruk her.

Tekst: Marte Guttulsrød
Foto: Maiken Pollestad

Annonsører

Samarbeidspartnere