Andelslandbruk del 3: hvordan fungerer det i praksis?

09.06.2015
Gjennom en serie artikler om andelslandbruk får du godt innblikk i hva andelslandbruk er og hva det kan bidra med i det norske landbruket. Oikos - Økologisk Norge, ved rådgiver og prosjektleder Alexandra Devik, er koordinator for andelslandbruk i Norge.

Artikkelserien publiseres først i "Bonde og Småbruker", som er Bonde- og Småbrukarlaget sin medlemsavis.

Dette er den tredje arikkelen i serien:

Viktig med en kjernegruppe
Det første året andelslandbruket er i gang, krever det selvsagt noen flere tiltak enn de neste årene. Ved oppstart er man avhengig av å markedsføre gården og initiativet. Bonden vil være nødt til å komme i kontakt med interesserte forbrukere, og kanskje finne en gartner om det er behov for dette. Da vil det være naturlig å ha informasjonsmøter, og oppstartsmøter. Til disse møtene kan det være lurt å informere både om hva andelslandbruk er, men også mulighetene og ønskene spesifikt på gården. Erfaringene viser at det kan være veldig lurt å danne en kjernegruppe relativt raskt. En kjernegruppe betyr kort sagt en gruppe andelshavere, eller et styre. Disse kan, på vegne av resten av andelshaverne, bistå bonden i utviklingen og driften av andelslandbruket. Kjernegruppen kan på frivillig basis ha ansvar for helt konkrete oppgaver, som for eksempel sosiale sammenkomster og kommunikasjon. De vil slik fungere som et bindeledd mellom bonden og de andre andelshaverne.

Årlige planleggingsmøter
Når andelslandbruket er i gang er det viktig å sikre gode tiltak for kommunikasjon og dialog. For at både andelshaverne og bonden blir fornøyd over tid, er det viktig at andelslandbruket både er organisert slik at det fungerer best mulig for alle parter, men også at det som produseres er forankret i konkrete behov og muligheter. For å gjøre disse justeringene, kan det være lurt med et årsmøte på begynnelsen av hver sesong. Der vil det være naturlig å behandle regnskapet og evaluere fjorårets sesong. Det vil også være lurt å bruke dette møtet til å velge kjernegruppemedlemmene, samt diskutere planene for den kommende sesongen.

For at kostnadene i produksjonene skal bli synlige, og for at andelsprisen kan settes, bør budsjettet for den kommende sesongen gjennomgås. I den forbindelse vil det være naturlig å diskutere prioriteringer, ønsker og behov fra alle parter. Denne åpne dialogen er svært viktig. Hvis andelshaverne gjerne ønsker seg egg som en del av andelen, vil det å diskutere mulighetene for dette, samt sette opp kostnadene (både i kapital og arbeidskraft) være nyttig for alle. Bare med bakgrunn i denne innsikten, kan bonden og andelshaverne sammen bli enige om dette er noe som skal prioriteres, og til hvilken pris som må settes på andelene for å dekke disse kostnadene.

Selvhøsting eller levering?
De fleste andelslandbruk i Norge har valgt en løsning der andelshaverne selv kommer i åkeren og høster varene. Fordelen med dette er at det gir dem muligheten til å være i åkeren, høste akkurat det de selv liker, samt bli møkkete på fingrene. Fordelen for bonden er blant annet at det er arbeidsbesparende. Likevel, dette er ikke den eneste mulige løsningen. I de fleste andre delene av verden leverer bonden forbrukernes ukentlige andeler til dropp-punkter i byene. Bonden vil da være tilstede kanskje en time et bestemt tidspunkt hver uke. Dette kan være en løsning for de gårdene der den geografiske avstanden mellom forbrukerne og bonden er såpass stor at dette er mest hensiktsmessig.

Håndbok for å starte andelslandbruk
Oikos – Økologisk Norge har i samarbeid med Bioforsk Økologisk skrevet en håndbok for å starte med andelslandbruk. Håndboken tar for seg gode råd når det gjelder oppstart og utvikling av det organisatoriske, økonomiske og agronomiske ved et andelslandbruk. Boken er basert på forskning og kunnskap på feltet, samt erfaringene til andelslandbrukene i drift i Norge. Håndboken kan kjøpes ved å sende bestilling til info@oikos.no, se mer informasjon på vår side for informasjonsmateriell (gå ned til ca midt på siden).

Les den første artikkelen i serien her.
Les den andre artikkelen i serien her.

Les en kort introduksjon til Oikos' prosjekt om Andelslandbruk her.

Annonsører

Samarbeidspartnere