Andelslandbruk del 4: Allianser i landbruket

19.06.2015
Oikos - Økologisk Norge jobber for å gjøre andelslandbruk som modell bedre kjent. Vi støtter både de som allerede driver og andre som vil starte opp. Gjennom en serie artikler får du godt innblikk i hva andelslandbruk er og hva det kan bidra med i det norske landbruket.

Artikkelserien publiseres først i "Bonde og Småbruker", som er Bonde- og Småbrukarlaget sin medlemsavis.Dette er den fjerde artikkelen i serien:

En viktig forutsetning for norsk matproduksjon er forbrukere som ser verdien av næringen og som gladelig kjøper maten som produseres. Mange forbrukere har kanskje et idealisert bilde av prosessen bak maten de spiser. De vet kanskje heller ikke hvor mye arbeid, usikkerhet og press det ligger på vårt samfunns viktigste yrke. I et andelslandbruk gis de muligheten til å komme noe tettere innpå.

Et andelslandbruk innebærer direkte kontakt
Fordi et andelslandbruk innebærer direkte samarbeid mellom en bonde og/eller gartner og forbrukerne som er andelshavere, gir det en unik nærhet. Andelshaverne følger gårdens produksjon gjennom hele sesongen. De er med på planleggingsmøter og diskuterer prioriteringer for årets produksjon lenge før det første frøet er i jorden. Da kan bonden informere om årets faser og sesongenes behov på jordet. Hvis det skal dyrkes gulrøtter trenger man kanskje annet redskap enn ved dyrking av salat. Andelshaverne får innblikk i valgene bak. De kan være med på å bestemme at vi går for gulrøtter, men at det da vil kreve en ekstra kostnad (som legges inn i andelsprisen) og hvilke usikkerhetselementer som følger med for at de kan høste gulrøtter senere i sesongen. Andelshaverne er ikke bare i dialog med bonden om hva som skal dyrkes. På de fleste andelslandbruk i Norge er de også med på jordet. Dette enten i form av bistand på dugnader underveis i sesongen, eller i hvert fall når de kommer for å høste sin andel av markens grøde.

Andelslandbruket er avhengig av god kommunikasjon
Ved at bonden kommuniserer både hva som kreves av innsatsfaktorer og arbeid for å dekke produksjonen får andelshaverne en innsikt i kostnadene for å produsere maten. Denne kunnskapen får ikke forbrukerne ved å handle i butikker. Prisen på produktene i dagligvaremarkedet skjuler fordelingen av pengene mellom aktører i verdikjeden, og slik hvor mye penger bonden har fått for sine produkter. Selv om forbrukere fikk opplyst at bonden fikk så og så mye av pengene de betalte for gulrøttene eller melken i butikken, er det ikke sikkert de dermed vet om dette er en pris som dekker kostnadene i produksjonen.

Jordbruksforhandlingene
Et viktig aspekt for å sikre tyngde og legitimitet bak kravene fra jordbrukets forhandlingsutvalg er forståelse og støtte fra vanlige folk. Jo flere av Norges befolkning, som jo alle er forbrukere, som helhjertet støtter og står bak kravene som skal sikre et bærekraftig landbruk over hele landet, jo større er sjansen for politisk tilretteleggelse. Andelslandbruk sikrer nye allianser der forbrukere direkte involverer seg og lærer en bonde å kjenne. Ved at stadig flere forbrukere blir medlem i et andelslandbruk og stadig flere bønder starter opp, blir disse partnerskapene desto viktigere. De sikrer at forbrukerne får «mat med bondens ansikt». Etterspørselen etter økologisk mat økte med nesten 30 % i 2014 viser tall fra Landbruksdirektoratet. Det betyr at forbrukerne ønsker å få tak i disse produktene. Andelslandbruk er en del av en større trend der folk bryr seg om hvor maten kommer fra, hvordan og av hvem den er produsert. Dette er viktige signaler som landbruket bør ta med seg og som bør være en god støtte i ryggen i tiden fremover.

Les de andre artiklene i serien:

Del 1
Del 2
Del 3

Les en kort introduksjon til Oikos' prosjekt om andelslandbruk her.

Tekst: Alexandra Devik

Foto: fra markvanding på Øverland andelslandbruk_Alexandra Devik

Annonsører

Samarbeidspartnere