Andelslandbruk del 8: Hvorfor så populært?

07.12.2016
Populariteten rundt andelslandbruk bare fortsetter å vokse. Norge er det landet i Skandinavia med desidert flest andelslandbruk, hele 63 i skrivende stund. I Sverige finnes det rundt 5 mens Danmark er i ferd med å få sitt aller første andelslandbruk. Hva er det med denne omsetningsformen som har slått sånn an i vårt langstrakte nordlige land?
Artiklene i serien om andelslandbruk publiseres først i "Bonde og Småbruker", Bonde- og Småbrukarlagets medlemsavis. Dette er den åttende artikkelen i serien. Nederst finner du en oversikt over tidligere saker.

Vi vil vite hvor maten kommer fra
Det er mange faktorer som kan forklare denne store veksten i andelslandbruk de siste årene. Først og fremst er det flere og flere forbrukere som ønsker å vite hvor maten de spiser kommer fra. Mange foretrekker mat som er produsert uten kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemidler. Selv om det ikke er noe formelt krav om å drive økologisk for å kunne starte andelslandbruk, så viser det seg at det er denne driftsformen som forbrukerne ønsker; over halvparten av andelslandbrukene er enten sertifisert Debio eller Demeter, eller er i karensperiode, og over ni av ti etablerte andelslandbruk rapporterer selv å dyrke etter økologiske prinsipper.

Mangfold, nærhet og fellesskap
Mange savner et større grønnsaksmangfold i butikken, og synes at andelslandbruk er en god løsning fordi forbrukerne er med på å bestemme hva som blir dyrket. Flere forbrukere er nysgjerrige på agronomi og dyrking – hva er det egentlig som skal til for å dyrke fram en velsmakende brokkoli? Ikke minst innebærer andelslandbruk et viktig fellesskap. Omsetningsformen innebærer et sosialt felleskap med bonden, gartneren og andre forbrukere i nærmiljøet. Dette er noe mange savner i dagens hektiske og moderne liv med stort fokus på enkeltindividet.
DSC 0190 (1)

Andelslandbruk er en måte å vise anerkjennelse for bondens viktige arbeid gjennom å betale en rettferdig pris som reflekterer de reelle produksjonskostnadene, og ved å få et innblikk i all den kunnskapen, erfaringen og arbeidet som må til for å lykkes med matproduksjon.

Engasjement for naturen
Flere og flere er opptatt av at maten skal være kortreist og de ønsker å bidra til et mer klima- og miljøvennlig landbruk. Andelslandbruk innebærer blant annet minimale utslipp knyttet til transport, mangfoldet av vekster på gården er godt for jordliv og biologisk mangfold og en unngår usikkerhet og negative konsekvenser knyttet til plantevernmidler og bruk av kunstgjødsel. Det er også minimalt med matsvinn fordi produksjonen blir planlagt ut ifra hvor mange andelshavere som har forhåndsbetalt en andel.

Andelslandbruk som omsetningsform
Noe av det som er ekstra interessant med denne omsetningsformen, er at den rokker ved hvordan vi tradisjonelt har blitt vant til å tenke omsetning. Et andelslandbruk planlegger produksjon ut ifra hva behovene til andelshavere og mulighetene for bonden er. Andelsprisen beregnes deretter.

Det er ikke sånn at andelshaverne på forhånd blir lovet et visst antall kilo med gulrøtter eller poteter – de kjøper seg hver sin andel som vil si at de har rett på en bestemt andel av den totale produksjonen (for eksempel én prosent av avlingen dersom det er 100 andelshavere). Dersom det blir et spesielt godt år for kålrot, så blir det mye kålrot – og kanskje er det noen andre vekster som ikke lykkes så godt. Neste år kan bildet se annerledes ut.  Som andelshaver er du derfor med på å bære risikoen for årets avling sammen med bonden – og dette skiller andelslandbruk fra de fleste andre omsetningsformer.

Økonomisk forutsigbarhet
Forhåndsbetaling av andelene sikrer økonomisk forutsigbarhet for bonden, og forbrukerne har full innsikt i økonomien. Vi har flere eksempler på at andelshaverne under årsmøte har stemt for å øke andelsprisen for å sikre høyere timespriser for gartnere og bønder. Alle disse elementene er viktige for å sikre et mer bærekraftig landbruk.

Tidligere artikler

Del 1 - En innovativ modell i norsk landbruk
Del 2 - Tre grunnleggende prinsipper
Del 3 - Hvordan fungerer det i praksis
Del 4
- Allianser i landbruket
Del 5 - Økonomi
Del 6 - Mangfold
Del 7 - Jordvern


Om andelslandbruk

  • Andelslandbruk er en nyskapende omsetningsform hvor forbrukere forhåndsbetaler en andel i produksjonen, og dermed sikrer seg en bestemt andel av avlingen mot deltakelse på dugnader og i andre aspekter ved driften.
  • Andelslandbruk er kjennetegnet av tett dialog mellom bonde og forbruker, og gjennomsiktighet i økonomien.
  • Oikos har jobbet med å fremme andelslandbruksmodellen i Norge helt siden begynnelsen av 2000-tallet. Norges første andelslandbruk, Øverland andelslandbruk SA i Bærum, ble etablert i 2006
  • Siden begynnelsen av 2015 har det vært en firedobling i antall andelslandbruk; fra 14 til 63 i august 2016. Enda flere er under planlegging.
  • Oversikt over andelslandbrukene finnes her (hjemmesiden er under oppdatering)
  • Facebookgruppe for andelslandbruk finner du her.
  • Andelslandbrukene i Norge er organisert i et uformelt nettverk som koordineres av Oikos – Økologisk Norge på oppdrag fra Landbruksdirektoratet. Prosjektet tilbyr veiledning, foredrag, oppstartskurs og informasjon om modellen for å hjelpe nye andelslandbruk i etableringsfasen og for å styrke de etablerte andelslandbrukene.
  • Ta kontakt på marte.g@oikos.no eller alexandra@oikos.no, eller se www.andelslandbruk.no dersom du ønsker mer informasjon.

Les en kort introduksjon til Oikos' prosjekt om andelslandbruk her.


Tekst: Marte Guttulsrød, Oikos
Foto: Emma Gerittsen, Oikos/Holt Gård, Undrumsdal

Annonsører

Samarbeidspartnere