Andelslandbruk del 9: Internasjonal bevegelse

14.12.2016
Andelslandbruk i Norge er en del av en omfattende internasjonal bevegelse. Tusenvis av andelslandbruk over hele verden er opptatt av bærekraftig landbruk, felleskap og solidaritet med bøndene, og nærhet til jorda og maten vi spiser.

  • Artiklene i serien om andelslandbruk publiseres først i "Bonde og Småbruker", Bonde- og Småbrukarlagets medlemsavis. Dette er den niende artikkelen i serien. Nederst finner du en oversikt over tidligere saker.


Internasjonal bevegelse som er i vinden

Det blir stadig flere andelslandbruk i Norge– i skrivende stund teller vi 63 andelslandbruk som er spredt fra Mandal i sør til Bodø i nord. Dette er over en firedobling siden begynnelsen av 2015. Flere ønsker å starte opp, og oppstartskursene i regi av Oikos – Økologisk Norge fylles raskt opp. Vi gleder oss over denne utviklingen, som også er en del av en omfattende internasjonal bevegelse. Det finnes nemlig tusenvis av andelslandbruk over hele verden som er opptatt av bærekraftig landbruk, felleskap og solidaritet med bøndene, og nærhet til jorda og maten vi spiser.

Den internasjonale betegnelsen på andelslandbruk er CSA (Community Supported Agriculture). Bare i USA finnes det over 6.500 andelslandbruk, i Frankrike rundt 2.000, og i Kina over 100.000 andelshavere fordelt på cirka 800 andelslandbruk. Det internasjonale nettverket for CSA, URGENCI, avholdt sitt sjette møte i Beijing i Kina i fjor, hvor det blir mer og mer populært med småskala landbruk.

Nettverket samles
For å bidra til å styrke det sosiale og faglige fellesskapet blant de norske andelslandbrukene, arrangerer vi i andelslandbruksprosjektet i Oikos – Økologisk Norge en årlig nettverkssamling hvor man kan dele erfaringer, idéer og kunnskap. Dette er den desidert viktigste møteplassen for andelslandbruk.

I år ble nettverkssamlingen arrangert i Oslo fredag 24. juni, og vi var så heldige å få besøk av Elizabeth Henderson fra USA. Hun er en av de store pionerene innen andelslandbruk. Henderson bidro blant annet til å etablere et av USAs eldste CSA, hvor hun har drevet som økologisk bonde i over 30 år. Hun er også forfatter av boka «Sharing the harvest», som blir ansett for et av de viktigste oppslagsverkene for andelslandbruk. Henderson delte av sine erfaringer med andelslandbruk internasjonalt med de rundt 80 bøndene, gartnerne, rådgiverne og andre interesserte som møtte opp.

Andel 2016 treffNyskapende omsetningsform
Etter tre parallelle workshop’er om administrasjon, bærekraftig økonomi og kommunikasjon, bar det videre til utendørs jubileumsmiddag på Øverland andelslandbruk i Bærum. Øverland feirer 10-års jubileum i år og er med dette landets eldste andelslandbruk. Det er også det andelslandbruket som teller flest medlemmer; hele 450 mennesker. Like mange står på venteliste, så nå gleder vi oss til det blir etablert flere andelslandbruk i nærheten slik at de som lenge har drømt om å bli andelshavere kan sette i gang.

Hvem vet hvor vi er om ett år, fem år, ti år fram i tid. Vi har en sterk tro på at denne nyskapende omsetningsformen har kommet for å bli, og at den kan bidra til økt solidaritet og tillit mellom bønder og forbrukere over hele verden, og til et mer bærekraftig landbruk som vil gagne både jorda, bøndene og forbrukerne.

Tidligere artikler

Del 1 - En innovativ modell i norsk landbruk
Del 2 - Tre grunnleggende prinsipper
Del 3 - Hvordan fungerer det i praksis
Del 4
- Allianser i landbruket
Del 5 - Økonomi
Del 6 - Mangfold
Del 7 - Jordvern
Del 8 - Hvorfor så populært?


Om andelslandbruk

  • Andelslandbruk er en nyskapende omsetningsform hvor forbrukere forhåndsbetaler en andel i produksjonen, og dermed sikrer seg en bestemt andel av avlingen mot deltakelse på dugnader og i andre aspekter ved driften.
  • Andelslandbruk er kjennetegnet av tett dialog mellom bonde og forbruker, og gjennomsiktighet i økonomien.
  • Oikos har jobbet med å fremme andelslandbruksmodellen i Norge helt siden begynnelsen av 2000-tallet. Norges første andelslandbruk, Øverland andelslandbruk SA i Bærum, ble etablert i 2006
  • Siden begynnelsen av 2015 har det vært en firedobling i antall andelslandbruk; fra 14 til 63 i august 2016. Enda flere er under planlegging.
  • Oversikt over andelslandbrukene finnes her (hjemmesiden er under oppdatering)
  • Facebookgruppe for andelslandbruk finner du her.
  • Andelslandbrukene i Norge er organisert i et uformelt nettverk som koordineres av Oikos – Økologisk Norge på oppdrag fra Landbruksdirektoratet. Prosjektet tilbyr veiledning, foredrag, oppstartskurs og informasjon om modellen for å hjelpe nye andelslandbruk i etableringsfasen og for å styrke de etablerte andelslandbrukene.
  • Ta kontakt på marte.g@oikos.no eller alexandra@oikos.no, eller se www.andelslandbruk.no dersom du ønsker mer informasjon.

Les en kort introduksjon til Oikos' prosjekt om andelslandbruk her.

Tekst: Marte Guttulsrød, Oikos
Ingressfoto: Maiken Pollestad Sele/Veflingstad andelslandbruk
Foto: Nettverkssamling andelslandbruk i Oslo. Fra venstre: kollega EH,
Elizabeth Henderson, Jolien Perotti, Alexandra Devik og Marte Guttulsrød

Annonsører

Samarbeidspartnere