Andelslandbruk hos Tande-P

31.07.2017
Tande-P i Ferievikarene på NRK P1+ inviterte i dag vår prosjektmedarbeider Marte Guttulsrød til studio for å fortelle om andelslandbruk og hvorfor det har blitt så populært. Her kan du høre innslaget.


Andelslandbruk er en lavterskel-måte å være «bonde på si’».
For norsk landbruk er denne modellen viktig, blant annet fordi den gir mange nye alliansepartnere for den norske bonden.

Gjennomsiktig samarbeid
Marte kunne fortelle P1+lytterne at andelslandbruk er et samarbeid mellom bønder og forbrukere, der ansvaret og avlingene deles. Man etterstreber bærekraft i alle ledd; både for jorda, planter, dyr bonden og forbrukere. De tre grunnprinsippene for modellen er dialog, gjennomsiktig økonomi samt delt avling og risiko. Marte er ansatt i Oikos – Økologisk Norge som prosjektmedarbeider i andelslandbruksprosjektet.

Økologi i praksis
Tande-P var blant annet nysgjerrig på om det brukes kunstgjødsel i andelslandbrukene.
– Når andelshaverne kommer ut på jordet og får et innblikk i hvordan matproduksjon fungerer i praksis, er det mange som blir opptatt av at det ikke skal brukes kunstige sprøytemidler eller kunstgjødsel i produksjonen», kunne prosjektmedarbeider Marte Guttulsrød fortelle. – Det er ikke noe formelt krav å være økologisk sertifisert for å kunne kalle seg et andelslandbruk, men over halvparten av norske andelslandbruk enten er Debio- eller Demeter-sertifisert, eller i karens.

Den «typiske» andelshaveren?
Tande-P lurte også på om det stort sett var folk som selv hadde vokst opp på gård, som ble andelshavere.
– Jeg har inntrykk av at det er folk med ganske ulik bakgrunn som blir andelshavere. Til felles har de et ønske om å lære mer om hvordan matproduksjon fungerer i praksis, og å bli med i et sosialt fellesskap hvor man får tilgang til dagsferske grønnsaker. Noen andelslandbruk tilbyr også egg, kjøtt, meieriprodukter eller ved, forteller Marte i programmet.

Vokser fort
I dag finnes det 73 andelslandbruk fordelt over alle landets fylker, av dem er 15 etablert i år, og enda flere er i planleggingsfasen.
Ifølge andelslandbruksprosjektet i Oikos spiste eller høstet 6.700 mennesker av avlinger fra norske andelslandbruk i fjor, og ifølge tall fra Landbruksdirektoratet utgjorde norske andelslandbruk i 2016 cirka 10% av totalarealet i Norge som ble brukt til økologisk grønnsaksproduksjon.

Klare grunnprinsipper
I vår ble grunnprinsippene for andelslandbruk i Norge utformet av en arbeidsgruppe bestående av sentrale aktører innen andelslandbruksbevegelsen i Norge, og deltakerne på årets nasjonale nettverkssamling stilte seg bak prinsippene.

Sånn blir man med
Du finner en geografisk oversikt over andelslandbrukene i Norge på nettsiden andelslandbruk.no
Der kan du gå inn og finne et andelslandbruk i nærheten av deg, eller du kan lese om hvordan du går frem for å starte et andelslandbruk der du bor.

Les mer på andelslandbruk.no

Det 10 minutter lange intervjuet med Marte Guttulsrød på Ferievikarene kan høres på radiospilleren til NRK, 10.32.00 inn i sendingen.

Tekst: Oikos
Foto: Produsent Kristian Dugstad. Marte Guttulsrød hos Tande-P i NRK.

Annonsører

Samarbeidspartnere