Andelslandbruk i Melhus

14.11.2012
Andelslandbruk er oftere og oftere i søkelyset, og stadig nye initiativ dukker opp. Nå søkes det en gartner med grønne økologiske fingre til en ny andelsgård i Melhus i Sør-Trøndelag. Noe for deg?

Er du gartner, agronom eller erfaren hagebruker? Kunne du tenke deg å dyrke grønnsaker på Melhus for en liten gruppe mennesker i Trondheim som skal starte et andelslandbruk?

 

 

 

 

Vi ser etter en person som har erfaring, interesse og tid til å planlegge og å dyrke grønnsaker på Melhus. Oppstart for planlegging er vinter/vår 2013, men hovedmengden av arbeidet blir vår, sommer og høst 2013. Arbeidsmengde varierer etter sesong, og vil variere fra ca 20% til 100%. Vi håper på å vokse etter hvert, slik at det blir permanent drift og mulighet for lengre ansettelse. Arealet som skal dyrkes avhenger av hvor mange andelshavere vi blir, men gjennom en vertsbonde har vi tilgang på store, økologiske områder egnet for grønnsaksdyrking. Detaljer rundt ansettelsesforhold vil være klart innen februar 2013.

 

Andelslandbruk betyr at medlemmer betaler en kontingent som dekker driftskostnader mot at de bestemmer hva som skal dyrkes og kan høste inn egne grønnsaker. Hva som skal dyrkes vil derfor avgjøres på et produksjonsplanleggingsmøte hvor du også deltar for å gi dine kvalifiserte råd. Andelshaverne vil delta i varierende grad gjennom året, vanligvis mest i innhøstingen. Bonden vil være behjelpelig med utstyr, lagerlokale og forberedelse av jorda.   

 

Er dette noe for deg? Ta kontakt med Oikos Trondheim og omegn, leder Eivind Bakk på e-post: eivibak@online.no eller telefon 91 85 64 39

 

www.andelslandbruk.no kan du lese mer om andelslandbruk og på overlandel.no kan du lese om om Øverland andelslandbruk i Bærum. Det er noe tilsvarende dette vi ønsker å få til på Melhus i Trøndelag.

Annonsører

Samarbeidspartnere