Andelslandbruk på fremmarsj i Norge

10.01.2013
Vi hører stadig oftere om de som har en andel i en gård og som kan høste, hente og nyte ferske råvarer direkte fra gården. Andelsbruk er svært utbredt i land som USA, Japan og Storbritannia. Nå er det Norge sin tur. Fredag 4.januar møttes de etablerte andelsgårdene hos Oikos.

 

Direkte kontakt med gården

Andelslandbruk er en form for direkteomsetning der handel og dialog foregår direkte mellom gård og forbruker. Det unike med ordningen er at forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, for eksempel for ett år av gangen, og deler risikoen for årsvariasjoner i avlingene. Som andelshavere i årsproduksjonen kan forbrukerne delta i planlegging av gårdsdriften. Les mer på www.andelslandbruk.no.

 

Framvekst i Norge

I dag finnes det fire etablerte andelsgårder, men initiativer på gang i både Trondheim, Bodø, Hamar, Bergen og andre steder tyder på at flere og flere vil kunne oppleve nærhet til matproduksjon i tida som kommer. Andelslandbruk finnes i mange former og kan passe for de aller fleste, enten du ønsker å hente varer på gården, et marked eller være med på høsting og andre aktiviteter. Kanskje du har en liten birøkter eller urtedyrker i deg? Denne formen for organisering gir også en økonomisk trygghet for bonden eller garntneren.

- Om vi ønsker å holde liv i norsk landbruk og kunne ha et forhold til matens opprinnelse er andelslandbruk en organisasjonsform vi må se nærmere på, både blant forbrukere og i landbruksmiljøet, sier Helene Austvoll i Oikos - Økologisk Norge. Hun har det siste året har jobbet med å kartlegge andelslandbrukene i Norge, både nye og gamle.

 

Nettverk for andelslandbruk starter opp

Fredag 4.januar møttes de etablerte andelsgårdene i Oikos sine lokaler i Oslo for å diskutere mulige samarbeidsområder mellom gårdene, dele utfordringer og erfaringer og får å bygge nettverk.

 - Møtet var starten på et nettverk mellom de erfarne og de nysgjerrige andelsgårdene, og behovet var tydelig tilstede for å lære av hverandre og finne felles løsninger innen dyrking, administrasjon og organisering. Andelslandbruk er absolutt noe vi vil se mer av i tida som kommer, avslutter Austvoll.

 

Vil du ha mer informasjon om andelslandbruk?

Les på www.andelslandbruk.no, eller ta kontakt med Helene Austvoll, helene@oikos.no

Annonsører

Samarbeidspartnere