Andelslandbruk skyter fart i Sverige

09.12.2015
Det er ikke bare i Norge at andelslandbruk er i sterk vekst, det er også blitt poplært i Sverige. De har nylig fått sin egen nasjonale paraplyorganisasjon for andelslandbruk kalt Andelsjordbruk i Sverige.

I Sverige er det satt ned et interimstyre for Andelsjordbruk i Sverige, og 10. desember skal Tobias De Pessemier fra CSA Stackvallen holde et nettverktreff for åtte kommende andelslanbruk i Västra Götaland.

– Dette er gledelige nyheter. Vi ønsker våre svenske naboer lykke til med det viktige arbeidet framover, og gleder oss til å følge med på utviklingen, sier Marte Guttulsrød, rådgiver i Oikos – Økologisk Norge som for tiden vikarierer i andelslandbruksprosjektet.

Populært
I Norge har vi i begynnelsen av desember til sammen 40 andelslandbruk, dette er en tidobling siden 2012. Det aller første andelslandbruket i Norge, Øverland andelslandbruk i Bærum, ble opprettet i 2006. – Siden den gang har vi sett en jevn vekst som vi venter vil fortsette årene fremover. Daglig mottar vi henvendelser fra bønder og forbrukere over hele landet som ønsker å starte opp nye andelslandbruk, sier Guttulsrød.

Også internasjonalt er andelslandbruk blitt populært. I USA finnes det over 15 000 andelslandbruk (Community Supported Agriculture) og i Frankrike er det 2 000.

Et nasjonalt prosjekt
Andelslandbruk er en form for direkte omsetning der omsetning og dialog foregår direkte mellom gårder og forbrukere. Det unike med ordningen er at forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, for eksempel for ett år av gangen, og deler dermed risikoen for årsvariasjoner i avlingene. Som andelshavere i årsproduksjonen kan forbrukerne delta i planlegging av gårdsdriften.

Oikos – Økologisk Norge har et nasjonalt prosjekt for å fremme og legge til rette for økologiske andelslandbruk over hele landet. I prosjektet jobbes det med å spre informasjon og kunnskap om modellen, samt veilede de som ønsker å starte opp. Oikos koordinerer også nettverket av andelslandbruk i Norge, og arrangerer kurs og samlinger for disse.

Økologiske andelslandbruk bygger på tre hovedprinsipper:

  1. Dialog mellom produsent og forbrukere

  2. Felles avling og felles risiko

  3. Åpen og gjennomsiktig økonomi


Tekst: Oikos – Økologisk Norge

Foto: Maria Fernander Smit

For mer informasjon om andelslandbruk i Sverige, se her.
For mer informasjon om andelslandbruk i Norge, se her.
Har du spørsmål vedrørende andelslandbruk, kontakt marte@oikos.no


Annonsører

Samarbeidspartnere