Andelslandbruk vokser i Norge

04.11.2013
Flere og flere nordmenn ønsker å stikke fingeren i jorda, vite hvem som produserer maten deres, og spise lokalt og økologisk. Andelslandbruk er et konkret svar på slike ønsker. Nå er det ni andelslandbruk i Norge – fra Bodø i nord til Porsgrunn i sør. Og flere er på trappene! Oikos – Økologisk Norge inviterer til nettverksmøte for andelsgårder fredag 22. november.

Foto: Medalhus AndelsgårdNettverksmøte for andelsgårder


Oikos – Økologisk Norge ønsker å styrke og stimulere fremveksten av andelsgårder i Norge, og arrangerer i denne forbindelse nettverksmøte for alle etablerte andelsgårder fredag 22. november. Per i dag er det ni fungerende andelsgårder i Norge, til sammen utgjør disse et svært spennende alternativ til tradisjonell landbruksproduksjon og -omsetning.

CSA – en internasjonal trend

Fremveksten av andelslandbruk er ikke unik for Norge. Flere og flere forbrukere ønsker større kontroll over maten de spiser, og ønsker samtidig å støtte opp om bonden som sørger for å produsere trygg, ren mat. CSA – Community Supported Agriculture – oppsto i Japan og i Tyskland fra 1960-tallet, og er i dag et utbredt fenomen spesielt i USA, Canada og Tyskland. Andelslandbruk i Norge er i positiv vekst; i tillegg til at flere nye bruk er på trappene, opplever de allerede etablerte andelsbrukene ventelister av forbrukere som ønsker å delta.

Øverland

Foto: Øverland Andelsgård

Mat med bondens ansikt

Andelslandbruk er en direkte form for omsetning og dialog mellom bønder og forbrukere, hvor ansvar for- og avlinger fra jordbruket deles. I praksis betyr dette at involverte forbrukere – altså andelshavere – betaler en bestemt årlig sum og tar del i årets produksjon på en gård eller et jorde. Andelsgården og andelshaverne blir i fellesskap enige om produksjon og budsjett – som regel for ett år av gangen, og deler derved risikoen for årsvariasjoner i avlingene.

Øverland andelsgård

Foto: Øverland Andelsgård

Tre sentrale prinsipper

Andelslandbruk organiseres og driftes på mange måter – fra leieproduksjon på små arealer til svære bruk med allsidig drift og flere hundre andelshavere. Felles for alle andelslandbruk, er at de driftes etter tre svært sentrale prinsipper:

  • Åpen gjensidig dialog om produksjon og økonomi
  • Gjennomsiktighet i økonomien
  • Felles ansvar og deling av avling og risiko

Øverland andelsgård

Forberedelser til høsttakkefest, Øverland Andelsgård. Foto: Hanne Stensvold

Andelslandbruk – fremtidens driftsform?

Andelslandbruk gir nye muligheter til landbruket og bidrar til mer robuste matproduksjoner – både økonomisk og økologisk. Dette hevder en nylig utgitt masteroppgave skrevet av Alexandra Devik, Universitetet i Oslo. Devik deltar på nettverksmøtet hos Oikos, hvor hennes funn presenteres og diskuteres.

I tillegg gjester Telemarksforskning nettverksmøtet. Oikos – Økologisk Norge samarbeider med Telemarksforskning om å kartlegge status for andelslandbruk i Norge, og undersøke hvilken betydning andelslandbruket kan ha i å øke produksjon og forbruk av økologisk mat. Prosjektet skal videre fremme utviklingen av andelslandbruk som en viktig omsetnings- og kommunikasjonskanal for økologisk mat.

Les mer om andelslandbruk på andelslandbruk.no – en side som driftes av blant annet Oikos – Økologisk Norge

Interessert i å starte opp/lære mer om andelslandbruk? Ta kontakt med marte@oikos.no

Annonsører

Samarbeidspartnere