Annenhver grønnsak inneholder rester av gift

10.07.2012
Både Mattilsynet i Norge og den danske Fødevarestyrelsen har funnet sprøytemiddeltrester i annenhver frukt, grønnsak og kornprodukt.

 

 

 

 

 

 

 
Jordbær særlig utsatt
Dette viser en gjennomgang av stikkprøvekontrollene tatt det siste året. Blant annet finner de danske myndighetene sprøytemiddelrester i annenhver kurv jordbær. I nesten tre prosent av prøvene er grenseverdiene for sprøytemiddelrester overskredet med opp til 80 ganger, skriver den danske avisen Politiken.

 

Også i Norge forekommer det ofte funn av sprøytemiddelrester i jordbær, og i 2011 er det funnet sprøytemiddelrester i 95 % av jordbærprøvene.

 

- De store funnene av pesticidrester er alarmerende. Atskillige undersøkelser viser at når kroppen utsettes for pesticider, særlig fostre, er det ødeleggende for flere kroppsfunksjoner, herunder utviklingen av hjernen. Det sier professor i miljømedisin, Phillippe Grandjean ved Syddansk Universitet.

 

Også førstesideoppslaget i VG i dag handler om giftrester i norsk frukt og grønt. Professor Phillippe Grandjean blir også intervjuet av VG. Han uttrykker sin bekymring for sprøytemiddelrester i mat, særlig med tanke på at menn og kvinners forplantningsorganer er meget sensitive for disse stoffene. - Selv om ikke hundre prosent av de er farlige, blir de det når de kommer sammen, forteller Grandjean til VG. Han mener at de europeiske grenseverdiene er altfor høye.   


 

Strengere kontroll i Sverige og Tyskland

Den danske stikkprøvekontrollen er mindre omfattende enn for eksempel i Sverige og Tyskland, hvor det sjekkes for betydelig flere typer sprøytemidler. EU-parlamentariker Christel Schaldemose retter nå en henvendelse til EU-kommisjonen for å få revurderet grenseverdienes størrelse, og for at få ensrettet kontrollen i medlemslandene.

 

 

Giftrester i frukt, grønt, ris og korn

Professor om Mattilsynets funn: Alarmerende, skriver VG tirsdag 10.juli.  Les mer hos VG her.

 

 

Artikkelen om danske giftfunn ble først publisert i DR, les hele artikkelen her.

Mattilsynet og Bioforsk publiserte nylig rapporten "Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2011". Rapporten kan du lese her.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere