Avsetningsproblemer stopper omlegging til økologisk drift

15.07.2010
Bare én av hundre bønder planlegger å gå over til økologisk drift, viser nye tall fra Norsk bygdeforskning. I 2004 hadde 4 % planer om omlegging. – Det handler nok mye om forestillinger om markedet, ikke så mye om støtteordningene. Mange bønder anser ikke avsetningsmulighetene for økologiske produkter som gode nok, sier seniorforsker Hilde Bjørkhaug hos Norsk bygdeforskning til Nationen. - Hun tror at finanskrisen og usikkerheten i markedet kan ha gjort sitt til å bremse rekrutteringen til det økologiske landbruket.
– I Oikos – Økologisk Norge mener vi også at avsetningsproblemer som for tiden gjelder økologisk kjøtt og melk reduserer lysten til å legge om til økologisk drift. Tempoet i omleggingen til økologisk drift kommer tilbake når økomarkedet stiger igjen, sier daglig leder Reidar Andestad.

 Stor vekst de siste årene

 

I fjor var 4,3 prosent av det norske landbruksarealet økologisk, 5,6 prosent medregnet dem som er i ferd med å legge om driften. Det er et godt stykke unna regjeringens mål om at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i Norge skal være økologisk i 2020.

 

 - Vi har hatt en stor vekst i omleggingen til økologisk landbruk i Norge og når 5,6 % av arealet med karens er omlagt, har vi faktisk kommet mye lengre enn mange trodde var mulig bare for bare 3 år siden. Hovedutfordrinen for tiden er å øke omsetningen av økologisk mat i dagligvarebransjen, storkjøkken og i det offentlige, her i landet ligger den økologiske andelen på 1,3 %, mens den var på 4,3% i Sverige i 2008 og 6 % i Danmark, sier Reidar Andestad.

 

- Dersom vi framskriver de siste fem års vekst i økologisk areal, vil regjeringens målsetting om 15% bli nådd i 2020, sa direktør Ola Rygh i Statens landbruksforvaltning (SLF) ved framlegging av rapport om økologiske utviklingstrekk i 2009.  Nå viser tallene fra Norsk Bygdeforskning at vi kan få en annen utvikling fremover.  Men Tine rapporter om økt tilgang på økologisk melk i 2010, selv om de har stoppet inntakt av nye økoprodusenter som får betalt økologisk melketillegg.

 

Økoomsetningen opp i verdi, men ned i volum i 2009

I verdi økte omsetningen av økologiske produkter i varehandelen med 9,6% i "kriseåret" 2009. Derimot har volumet av solgte økovarer gått ned med 5 %.

-For en del økologiske produkter har prisene blitt satt opp samtidig som markedet stagnerte, det er en lite heldig kombinasjon, sier markedssjef i Oikos Kristina Alnes. Dette tror hun er en viktig  forklaring på at økoveksten i Norge ikke har fulgt utviklingen i Sverige og Danmark.  

 

Her kan du lese saken hos Nationen

 

 

 Utviklingen av økologisk areal i Norge

 

År Øko-andel

2000 1,8%

2001 1,9%

2002 2,4%

2003 3,0%

2004 3,4%

2005 3,5%

2006 3,8%

2007 3,9%

2008 3,9%

2009 4,3%

(5,6% inkl. karens)

Utviklingen av antall økologiske produsenter

 

2000 1 840

2001 2 099

2002 2 303

2003 2 466

2004 2 484

2005 2 496

2006 2 500

2007 2 611

2008 2 702

 2009 2 851

 

 

 

Statistikken over er hentet fra Debio sitt hefte for 2009 . Her finnes også økologisk areal per fylke.

Utvikling for andel økologisk areal av samlet landbruksareal

Annonsører

Samarbeidspartnere