Avtalepartene må ta ansvar for økomarkedet

01.04.2014
Det økologiske arealet har gått ned her i landet, samtidig som etterspørselen etter økomat stiger kraftig. - En ny nisje av betalingsvillighet kan dermed glippe for norske bønder, påpeker politisk redaktør Pernille Huseby i en kommentar i Nationen, 31. mars.

Salget av økologiske matvarer nådde nye høyder i 2013, med 16 prosent vekst bare siste år. Men både antall økologiske bønder og størrelsen på det økologiske arealet i Norge har gått ned det siste året.

Kan glippe

Avisa Nationens politiske redaktør Pernille Huseby går langt i å plassere ansvaret for den negative arealutviklingen hos avtalepartene: - Når det økologiske arealet nå går ned, og vil fortsette å gjøre det også neste år, er det partene i jordbruksoppgjøret de siste åtte åra som faktisk må ta skylda, mener Huseby i en kommentar i Nationen i går.
- Økologisk matproduksjon er ikke blitt prioritert i kampen med melkepris, kornpris, kjøttmålpris og tollregimer. En ny nisje av betalingsvillighet kan dermed glippe for norske bønder, påpeker Pernille Huseby.

Flaskehalsen

En økende andel av forbruket av økologisk mat blir nå importert. Oikos - Økologisk Norge har tidligere pekt på at det ofte er omsetningsleddet som utgjør en flaskehals, noe som igjen har sammenheng med prioriteringer i tidligere jordbruksoppgjør. I går kom også avisa Nationen på banen:

- Må økomaten bli langreist? spurte Pernille Huseby i sin kommentar i går, der hun også stiller spørsmålet: - Hva vil landbruket prioritere i de kommende jordbruksforhandlingene?

Valgfrihet

Oikos - Økologisk Norge har levert og presentert innspill til avtalepartene om hvilke grep som er viktigst.

- Landbruksminister Sylvi Listhaug har tidligere gitt uttrykk for at hun ønsker at forbrukerne skal ha valgfrihet i butikken, påpeker Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge.

– Dette er vi i Oikos helt enige i, sier Andersen. ­- Da blir det om å gjøre å legge til rette for at den raskt økende etterspørselen etter økologisk mat blir møtt med økt innenlandsk produksjon.

«Ikke marked»

Frp sin tidligere landbrukspolitiske talsmann Torgeir Trældal sa til Nationen før valget i fjor at den økologiske produksjonen er for høy i forhold til etterspørselen. - Det er ikke marked for slik mat, mente Trældal, som mente at det ikke er ønskelig å bruke økonomiske insentiv til å stimulere økologisk produksjon.

Kan ta nye grep

- Nå spørs det om landbruksminister Sylvi Listhaug fortsatt stoler på sin partifelles utsagn fra i fjor, eller om hun legger tallene fra Statens Landbruksforvaltning for de to siste årene til grunn, sier Regine Andersen i Oikos. – De tallene viser at Trældal tar grunnleggende feil.

- Vi har store forhåpninger til at Listhaug nå utnytter muligheten til å ta viktige nye grep i årets jordbruksforhandlinger for å styrke den økologiske produksjonen i Norge, avslutter Andersen.

Foreløpig holder ministeren alle kort tett til brystet før jordbruksforhandlingene som starter om noen få uker.

Annonsører

Samarbeidspartnere