Bærekraft og sjømatnæring på Aqua Nor

18.08.2009
Viktige tema innen bærekraftig oppdrett blir belyst under den store fiskerimessen Aqua Nor i Trondheim 17-20.august. Kvenseth fra Villa holder foredrag om suksesskriterier for økologisk lakseoppdrett.

Bildet: Per Gunnar Kvenset fra Villa Miljølaks holder foredrag om økologisk lakseoppdrett. 

 

Her er noen programposter:

 

Mini-seminar om å dyrke havet

Tenk hvis fisken forsvant. I Norge og langs verdens kyster minskes det marinbiologiske mangfold dag for dag, så det er et stort behov for tiltak som kan være med på å forbedre miljøet. Enorme havområder er i dag praktisk talt uten liv og et stort menneskeskapt miljøproblem utvikler seg. Menneskelig aktivitet har resultert i overutnyttelse, forurensing og klimaendringer som drastisk har redusert den naturlige vegetasjonen i havet og fiskebestandene. Forskerne slår fast at dette er en økologisk katastrofe som nå rammer hardt kystfisket.

Hammerfest

I Hammerfest kommune var 90 % av tareskogen forsvunnet innen de i 2006 satte ned SeaCults kunstige habitat. "Etter 2 år var det som en regnskog i havet der nede. Disse installasjonene skaper gode forhold for fisken", sier miljøvernrådgiver Tom Eirik Ness i Hammerfest kommune.

Mange snakker om et levende hav og SeaCult's konsept kan bli et verktøy i oppnåelsen av dette. Likt for alle SeaCult produktene er at de forbedrer organismers muligheter for å etablere seg på havbunnen og bidrar dermed til liv på havbunnen.

SeaCult inviterer til en mini-seminar for å presentere mulige løsninger på noen av disse problemene. Seminaret finner sted onsdag 19. August kl. 10:00 - 12:00 i møterom 1C i Trondheim Spektrum (på messeområdet).

 

11:30 - 14:00

 

 

 

 

11:30 - 12:00

 

 

12:00 - 12:15

 

 

12:15 - 12:30

 

 

12:30 - 12:45

 

 

12:45 - 13:15

 

13:15 - 13:30

 

 

13:30 - 13:45

 

 

13:45 - 14:00

 

 

 

 

En bærekraftig havbruksnæring

Mini-seminar arrangert av Vestlandets Fellesstand

Sted: Stand D-339

 

Program:

Servering av politisk fiskesuppe med Statssekretær Vidar Ulriksen, Fiskeri- og kystdepartementet, og fylkesordførerne

 

Åpning av Fagprogrammet v/Statssekretær Vidar Ulriksen Fiskeri og kystdepartementet 

 

Samarbeid og dialog for bærekraftig havbruk

Cato Lyngøy, Marine Harvest

 

Suksesskriterier for et økologisk lakseoppdrett

Per Gunnar Kvenseth, Villa Miljølaks

 

Smaksprøver fra Sjømatbaren

 

Fra forskning til virkeliggjøring - Nofima et blågrønt kraftsenter

Trond Mork Pedersen, Nofima Ingrediens

 

AkvaVis - eit kartdataprogram for en bærekraftig oppdrettsnæring

Inge Døskeland, Hordaland fylkeskommunen

 

Fiskevelferd-viktig for god kvalitet

Karin Boxaspen, Havforskningsinstituttet

 

 

 

 

 

 

Av miljøorganisasjoner deltar Verdens Naturfond på flere arrangementer

 

Onsdag fra kl 10 til 12 inviterer WWF-Norge sammen med Marine Harvest til et åpent informasjonsseminar om The Aquaculture Dialogues. The Aquaculture Dialogues jobber for å utvikle ulike troverdige målbare standarder for bærekraftig oppdrett og er et skritt videre mot en internasjonal sertifiseringsordning for oppdrettsprodukter. 

 

Torsdag vil WWF arrangere et informasjonsseminar om Antarktis krill og krillfisket sammen med Aker BioMarine i anledning deres prosess med å få krillfisket MSC-sertifisert. Fokus blir på et bærekraftig krillfiske og veien videre. Informasjonsseminaret er fra kl 11 til 12, møterom Stadion 2. etasje.

Annonsører

Samarbeidspartnere