Bærekraftig samarbeid

20.01.2017
Svanemerket, Ø-merket og Fairtrade er de mest kjente merkeordningene for bærekraftige produkter i Norge. Nå styrker organisasjonene samarbeidet.

Fairtrade Norge, Miljømerking Norge, Debio og Oikos – Økologisk Norge jobber alle for en bærekraftig vareproduksjon og vil nå styrke sitt samarbeid for å få flere bærekraftige produkter i dagligvarehandelen. Organisasjonene tilbyr bransjen sitt samarbeid for å nå dette målet.

Felles seminar for bransjen
Et første tiltak i samarbeidet er en undersøkelse utført av Yougov om norske forbrukeres kunnskap, holdninger og ønsker for en bærekraftig dagligvarehandel. Resultatene herfra blir presentert på et seminar for dagligvarebransjen 3. februar hvor Nielsen Norge vil fortelle om globale bærekraftstrender innen dagligvarehandelen og utviklingen i norsk dagligvarehandel.

Modent marked
Resultatene fra forbrukerundersøkelsen tyder på at markedet er modent for flere sertifisert bærekraftige produkter. Seks av ti forbrukere mener de har et ansvar for å velge mest mulig bærekraftig, og en av fire sier merkeordninger påvirker deres valg av dagligvarer i stor grad. Undersøkelsen dokumenterer også hvilke kjeder kundene opplever å jobbe mest aktivt for en bærekraftig utvikling, hvilken kjede de mener har det beste utvalget av bærekraftige produkter, og om bærekraftige produkter er verdt å betale mer for.

Omsetningen av sertifiserte bærekraftige produkter i norsk dagligvarehandel er i sterk vekst.  I følge Nielsen Norge økte i 2016 salget av Fairtrade-merkede produkter med 20 prosent, økologiske produkter med 16 prosent og svanemerkede produkter med 4 prosent sammenlignet med 2015.

Bærekraftig samarbeid 4 ledere - Oikos, Debio, Fairtrade og Miljømerking - fellesprosjekt - logoer - til fri bruk med kreditering

Samarbeider for bærekraft: Fairtrade Norge v/Marianne Størseth, Oikos- Økologisk Norge v/Regine Andersen, Debio v/Ole Petter Bernhus og Miljømerking Norge v/Anne-Grethe Henriksen. Foto: Miljømerking Norge

Sammen for flere bærekraftige produkter
- Vi fire organisasjoner jobber alle for bærekraftig utvikling med litt forskjellig fokus. Med samarbeidet ønsker vi å øke dagligvarekjedenes fokus på og markedsføring av bærekraftige produkter. Vi håper vårt samarbeid kan skape tettere dialog og samarbeid med dagligvarekjedene, sier Regine Andersen daglig leder i Oikos – Økologisk Norge.

- Dette var et veldig naturlig håndtrykk for Debio. Naturlig fordi det er naturlig å samarbeide med de som bryr seg, og som har de samme mål og ambisjoner som oss. Naturlig fordi våre merker er forbrukers naturlige måte og orientere seg i butikken på, sier daglig leder Ole Petter Bernhus.

- Vi ser at forbrukerne ønsker å ta ansvar og mener at å sertifisere dagligvareprodukter er en konstruktiv måte for bransjen å bidra til det grønne skiftet og oppnåelse av FNs bærekraftsmål, sier Marianne Størseth daglig leder i Fairtrade Norge.

- I Norge har vi lenge hatt et nokså ensidig prisfokus i dagligvarehandelen. Vi mener det er gevinster å hente for den kjeden som markerer seg på bærekraft. Et godt utvalg av bærekraftige produkter, aktivt markedsført og godt synlig i butikk er viktig for mange forbrukere, sier Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef Miljømerking

Foto: Miljømerking Norge


Kontakter:

Miljømerking Norge ved markeds- og kommunikasjonssjef Anne-Grethe Henriksen på m: 913 24 541, epost: agh@svanemerket.no

Debio ved Idun Leinaas på idun.leinaas@debio.no

Oikos – Økologisk Norge ved Regine Andersen på m: 951 18 037, epost regine@oikos.no

Fairtrade Norge ved Line Wesley-Holand på line.wesley-holand@fairtrade.noSvanemerket

 • Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukerne troverdig miljøinformasjon.
 • Merket reduserer miljøbelastningen fra produksjon og forbruk ved å vurdere hele livssyklusen til et produkt, og alle relevante miljøproblemer som oppstår underveis.
 • Svanemerket gjør det enkelt å velge det mest miljøvennlige produktet eller tjenesten, og står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og et giftfritt samfunn.
Bærekraftig samarbeid 4 ledere - Oikos, Debio, Fairtrade og Miljømerking - fellesprosjekt - logoer - til fri bruk med kreditering

Oikos – Økologisk Norge

 • Oikos – Økologisk Norge er en ideell og frittstående organisasjon for alle som vil styrke økologisk landbruk og forbruk i Norge.
 • Som en partipolitisk uavhengig, landsdekkende medlemsorganisasjon for bønder og forbrukere har Oikos aktive fylkes- og lokallag og et hovedkontor i Oslo.
 • Oikos er den eneste organisasjonen i landet som arbeider for å fremme utelukkende økologisk landbruk og forbruk gjennom politisk påvirkning, dialog med næringen og kommunikasjon med forbrukene.
 • I tillegg arbeider Oikos praktisk for å styrke økologisk produksjon fra jord til bord, spre økologisk matglede og kunnskap, og utgi inspirasjonsmagasinet Ren Mat.
Bærekraftig samarbeid 4 ledere - Oikos, Debio, Fairtrade og Miljømerking - fellesprosjekt - logoer - til fri bruk med kreditering

Fairtrade

 • Fairtrade er en sertifisering og merkeordning for råvarer som er dyrket og handlet på en mer bærekraftig og rettferdig måte.
 • Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og betaling for småbønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika.
 • Bedre råvarebetaling må til for at bønder og arbeidere skal kunne leve gode og trygge liv. Det er også en forutsetning for at de skal kunne imøtegå klimaendringene og ta hensyn til miljø.
 • Kjøp av Fairtrade-merkede produkter er et verktøy for forbrukere, innkjøpere og kommersielle aktører som ønsker å bidra til mer anstendige forhold i produkters verdikjeder.
 • Fairtrade har eksistert i 30 år og er den mest kjente merkeordningen for rettferdig handel.
Bærekraftig samarbeid 4 ledere - Oikos, Debio, Fairtrade og Miljømerking - fellesprosjekt - logoer - til fri bruk med kreditering

Ø-merket

 • Debio kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon og foredling
 • Ø-merket er garantien for økologisk godkjent produksjon
 • Debio har merkegodkjent mat og bidratt til å utvikle økologisk landbruk og foredling i Norge i over 30 år.
 • Debio tilbyr veiledning og kunnskapsformidling knyttet til merkene.
 • I tillegg til Ø-merket godkjenner Debio for Bærekraft-merket (villfisk og fangst), Demeter-merket (biodynamisk drift), og valørmerkene i bronse, sølv og gull som viser hvor store andeler med økologisk mat som tilbys i serveringer og utsalgssteder

Bærekraftig samarbeid 4 ledere - Oikos, Debio, Fairtrade og Miljømerking - fellesprosjekt - logoer - til fri bruk med kreditering

Annonsører

Samarbeidspartnere