Baklengs inn i framtida

01.07.2015
Ettersom Stavanger kommune reduserer bruken av kjemikalier i parkene, må vi gå ut fra at det samme er enda mer ønskelig på arealer der det produseres mat. Da må også kommunen fremme dette gjennom tilrettelegging for kjøp av giftfritt produserte råvarer.

Styreleder i fagbladet Økologisk landbruk, Alexander Rügert-Raustein, styreleder i Oikos Rogaland, Bjarne Kvist Hansen og daglig leder i stiftelsen Ullandhaug økologiske gård, Anita Middelthon, reagerer på Stavanger bystyres vedtak om ikke å satser videre på økologisk mat i kommunen.

Følgende innlegg stod på trykk i Stavanger Aftenblad 23.juni:

Et tilsynelatende dårlig informert flertall i bystyre i Stavanger vedtok sist uke å avslutte kommunens satsing på økologisk mat.  Etter mer enn 10års målrettet arbeid  i barnehager, skoler og kommunens hovedkantine skal  det ifølge vedtaket ikke lenger gjennomføres tiltak eller brukes personalmessige ressurser for å promotere økologisk mat.

Det er bare 3 måneder siden kommunen lanserte prosjektet ”Giftfri hverdag” med brask og bram, for å informere befolkningen om hvordan de kan velge vekk miljøgifter som finnes i hverdagsprodukter. Det er heller ikke lenge siden politikerne vedtok å fase ut bruken av sprøytegifter på kommunens grøntområder. Det er flotte tiltak!

Men hvorfor skal ikke denne satsingen gjelde maten vi spiser? Har ikke politikerne fått med seg at Mattilsynet i 2013 fant rester av sprøytemidler i hele 58% av konvensjonelt produsert frukt, bær og grønnsaker – 34 prosent av de norske og 70 prosent av tilsvarende importerte? Har de ikke fått med seg at det er funnet antibiotikaresistente bakterier i norsk kylling? Har de ikke fått med seg at den omfattende biedøden og reduksjonen i det biologiske mangfoldet blir satt i sammenheng med sprøytemiddelbruk i landbruket?

Vil gå foran
Stavanger Kommune har en visjon om at den vil gå foran og skape framtiden. Forbrukernes tale om hvilken framtid de ønsker, er tydelig. Fra 2013 til 2014 økte salget av økologiske dagligvarer i Norge med nesten 30%, ifølge landbruksdirektoratet. Mer enn halvparten av all barnemat som selges i butikkene, er nå økologisk. Lokale økobutikker melder om stor økning i omsetningen – en trend som har vart i flere år.

Kjøkkenhager, nabolagshager og andelslandbruk er i vinden – de er eksempler på at mange mennesker ønsker å vite historien bak maten. Trendforskerne er tydelige på at framtidens forbrukere vil ønske større utvalg og bedre tilgang på økologiske matvarer. ”Kvalitet” og ”naturlighet” er etterspurt.

Sunn og næringsrik
Bystyret vedtok i samme møte at alle virksomheter i kommunen som lager og serverer mat, skal tilstrebe å lage sunn og næringsrik mat, gjerne fra lokale leverandører. Faren for å få i seg sprøytemiddelrester gjennom økologisk produserte grønnsaker og frukt er utvilsomt mye mindre enn ved konsum av konvensjonelt produserte råvarer. En rekke studier, deriblant den meget omfattende EU-studien QLIF, viser også at økologiske grønnsaker stort sett inneholder mer essensielle næringsstoffer enn konvensjonelt produserte. Ergo er det logisk riktig å satse på økologisk mat, hvis det er et oppriktig ønske å satse på sunn og næringsrik mat.

Mat uten sprøyting
Ettersom Stavanger kommune reduserer bruken av kjemikalier i parkene, må vi gå ut fra at det samme er enda mer ønskelig på arealer der det produseres mat. Da må også kommunen fremme dette gjennom tilrettelegging for kjøp av giftfritt produserte råvarer. I stedet for å skrinlegge dette framtidsrettede tiltaket, burde kommunen etterspørre mer mat fra lokal, økologisk produksjon og dermed også anspore flere bønder i regionen til å produsere mat uten kjemisk spøryting. Ellers kan Stavanger kommunes visjon like gjerne omdøpes til «Er fraværende – går baklengs inn i framtida».

Alexander Rügert-Raustein, styreleder, fagbladet Økologisk landbruk
Bjarne Kvist Hansen, styreleder, Oikos Rogaland
Anita Middelthon, daglig leder, stiftelsen Ullandhaug økologiske gård


Stavanger kommunes visjon er «Sammen for en levende by».
Visjonen uttrykker at vi «er tilstede – Vil gå foran – Skaper framtiden», står det på kommunens nettsider.

Annonsører

Samarbeidspartnere