Bama med 15 prosent økologisk vekst i 2011

16.12.2011
- Bama har god vekst i salget av økologiske produkter, i inneværende år har volumet økt med over 15 prosent, forteller Henrik Raastad-Hoel, produktsjef for økologisk.
–Dette viser at forbrukerne etterspør økologisk frukt og grønt i større grad og at Norges Gruppens satsing på eget økologisk merke, Go Eco, gir resultater, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge.
-En av grunnene til dette er at BAMA i samarbeid med sine kunder har implementert et spisset sortiment tilpasset hver enkelt kjedekunde. Det er utviklet nye og bedre forbrukerpakninger, som i større grad differensierer at dette er et økologisk produkt, sier Raastad-Hoel i Bama.

Produktkvaliteten på økologisk frukt og grønt er bedre enn noen gang, forteller  Henrik Raasad-Hoel, som er ansvarlig for økologisk i Bama. Bama leverer til både Rema 1000 og Norges Gruppen.


Økende etterspørsel

-Styringen av det økologiske sortimentet innenfor hver kjede, medfører at noen kulturer må vike for andre, med den følge at våre kunder ikke har et felles økologisk sortiment. Men alle tilbyr økologiske produkter. Men med en økende og vedvarende etterspørsel av økologiske produkter, vil det implementeres flere produkter løpende, legger Henrik Raastad-Hoel til.

 

Her kommer Bama ved Henrik Raastad-Hoels svar på noen spørsmål som Oikos har stilt

 

Hvilke erfaringer har dere gjort dere når det kommer til produksjon/omsetting av økologisk frukt og grønt? Positive og negative. Hva er lett og hva er tungvindt?

Utfordringer:
• Frukt og grønt er ferskvare og hurtig omløp er avgjørende for produktkvaliteten. Manglende kjøp, gir svak rullering og fører til lavere kvalitet på produktene.
• Varetilgangen fra produsentene er ikke like stabil på økologiske produkter som på konvensjonelle. Dette gir huller i forsyningen til markedet.

Positivt:
• Produktkvaliteten er bedre enn noen gang.
• Et økende salg gir motivasjon for hele verdikjedene til videre satsing.

 

Hva er den eller de største flaskehalsene for omsetning av økologisk frukt og grønt i dag? Hvilke utfordringer møter dere?

• Offentlige sektor handler i svært liten grad økologiske varer.
• Tollsatsene på økologiske produkter følger de konvensjonelle varene. Det gir i perioder av året der import av enkelte økologiske varene blir så dyre at de av den grunn faller ut av sortimentet.
Hvilke muligheter for forbedring finnes?
Vi oppfordrer bl.a. det offentlige til å følge sine egne krav om økologisk omsetning, minimum 15 prosent innen 2020.

 

Hva kan eller bør gjøres? Har dere noen konkrete forslag?

BAMA har for egen del et prosjekt under arbeid der vi kartlegger mulighetene for økt salg av økologiske produkter spesielt i lavprissegmentet.

Er det noe økologisk frukt eller grønt som bør få vesentlig større omsetting? I så fall hvilke?

Det er større omsetningspotensial i flere økologiske produkter. Spesielt på epler, potet, og en del grønnsaker er det stort potensialt for økt vekst.

 

Hva mener du generelt om utseende på økologisk frukt og grønt?

- BAMA stiller stort sette samme krav til utseende og kvaliteten på økologiske produkter som til konvensjonelle produkter. Noen ganger aksepteres det varierende størrelser på økologiske produkter.

 

Hva mener du generelt om smaken på økologisk frukt og grønt?

- BAMA har ikke foretatt smakstester eller markedsundersøkelser som kan gi håndfaste resultater i forhold til smakspreferanser på økologiske produkter sammenlignet med konvensjonelle varer.

Hva mener du generelt om informasjonen på emballasjen på økologisk frukt og grønt?

- BAMA merker alle økologiske produktene etter merkeforskriften. I tillegg merkes det med eget varemerket (BAMA Økologisk) eller kundens varemerke (GO ECO) som markedsfører og tydeliggjør at det er økologiske produkter. Debiomerke brukes på alle økologiske produkter som omsettes i vårt system.

 

Hva mener du generelt om prisen på økologisk frukt og grønt?

- Prisnivået på økologiske varer er relativt høyt. De økologiske produktene som selger best, er de som ikke har for stor prisforskjell til de konvensjonelle. Det samme gjelder produkter som relativt sett er rimeligere som gulrot, potet og brokkoli.

 

Bamas svar på sørsmålene over er hentet inn i forbindelse med Oikos -Økologisk Norges prosjekt om flaskehalser innen økologisk frukt og grønt, som er finansiert av Statens Landbruksforvaltning.  Det arbeidet nå med en rapport og en handlingsplan på dette området.

Annonsører

Samarbeidspartnere