Barnebok om økologisk landbruk

07.12.2009
- Skal jeg fortelle deg en historie før du spiser meg opp, sier marken til fuglen. Fuglen blir nysgjerrig, og får dermed høre historien om hvordan økologisk landbruk fungerer.

Slik begynner barneboka ”Kornet som ble til mel”, en fortelling om kornets vei fra jord til bord, som skal inspirere til bærekraftig tenkemåte og bruk av økologisk mat i barnehagene. Boken ble til etter initiativ fra prosjektet ”Fellesløft for norsk økologisk matkorn” ved Fylkesmannen i Oslo/Akershus. Du kan kjøpe boken hos Oikos.

Illustrasjon Thomas Wollnick

 

 

Barneboken inngår som en delaktivitet i Fylkesmannens kornprosjekt, ledet av Hanne Weichel Carlsen. Målet er å heve kompetanse om og motivere til bruk av økologisk korn og mel i storkjøkken. De to andre aktivitetene i satsingen består av et motiverende bake- og grøtkurs for barnehageansatte og en kompetansebyggende og praktisk veileder for voksne, som vil vite mer om "det bærekraftige kjøkkenet". Satsingen er initiert og ledet av prosjektleder i 'Fellesløft for norsk økologisk matkorn', som er et statsfinansiert prosjekt. Fellesløftet arbeider for å øke omsetningen av norsk økologisk matkorn.

 

"Kornet som ble til mel" er blitt til i et lærerikt og godt samarbeid mellom Thomas Wollnick, som har gitt historien sin eventyrlige og kunstneriske form, Hanne Weichel Carlsen, som har tilført historien kunnskap om økologisk landbruk, forståelse for bærekraft og helhetsorientert tenkning, og Erling Okkenhaug, som har tilført historien sentrale ideer, sikret formålstjenlig kommunikasjonsstrategi og sørget for flyt i arbeidsprosessen.

 

På nettsiden kornet.no finnes mye relevant informasjon, samt gode råd om mat og måltider i barnehager, økologisk kjøkkenvett og oppskrifter.

 

Kornet og månen fra barneboken  

Illustrasjon Thomas Wollnick

Bestilling av boka

For kjøp av enkelte bøker se http://www.kornet.no/, øverst til høyre ("bestill boka på internett")

For kjøp av et større kvantum kan man ta kontakt direkte med forlaget http://www.allgronn.org/

 

Annonsører

Samarbeidspartnere