Barnefamilier vil ha usprøyta mat

13.09.2011
Når barnefamilier putter økologisk mat i handlevognen er det primært av hensyn til familiens sunnhet, viser en rapport fra FDB Analyse i Danmark. Barnefamiliene setter likhetstegn mellom fravær av sprøytemiddelrester i økologisk mat og sunnhet, viser undersøkelsen. – Desto mer e-stoffer og restsprøytestoffer en får i seg, desto mer utsetter en kroppen for en uønska helsepåvirkning, sier ernæringsfysiolog Kari Tande Hansen hos Oikos – Økologisk Norge.

Foreldre med barn er opptatt av å unngå sprøytmiddelrester og kunstige tilsettingsstoffer i maten, viser dansk undersøkelse.  Foto:  Oikos.

 

Ja til sunnhet

Egen helse eller familiens sunnhet er det argumentet som gjennomgående veier tyngst når barnefamiliene handler økologisk mat. Og det er særlig fraværet av sprøytemiddel og medisinrester samt tilettingsstoffer, som er viktigste sunnhetsfaktor for familiene. Dette kommer fram i undersøkelsen som er gjennomført blant et representativt utvalg på 2 045 dansker, og rapporten er bestilt av Coop og Økologisk Landforening. - Dette går igjen i flere land som hovedgrunn til at folk handler økologisk, sier Kari Tande Hansen, et unntak er Sverige der miljøfordelene ved økologisk landbruk betyr mye for forbrukernes handling.


Foreldrenes motiver endres når de får barn

-Denne undersøkelsen sier i tillegg at det skjer en endring i foreldres argumenter og motiver for kjøp av mat når man får barn. Foreldre handler i større grad etter et føre-var-prinsipp. I Danmark har man i tillegg funnet sprøytemiddelrester i 53 % av frukt og grønt, legger Kari Tande Hansen til.  Mattilsynet og Bioforsk sin rapport for Norge i 2010 viser at det finnes sprøytegiftrester i 54 % av frukt, grønt og animalske prøver, og i 29 % av korn og risprøver. I forhold til gjeldende grenseverdier for enkeltgiftstoffer i en prøve er 1,5 % over faregrensen.

 

Herr info om Mattilsynets og Bioforsks rapport fra 2010 om sprøytemiddelrester i produkter som selges i Norge

 

En del av denne saken har vi hentet fra Økologi og Erhverv

 

Annonsører

Samarbeidspartnere