Bedre informasjon gir høyere betalingsvillighet

25.10.2011
Forbrukere er villige til å betale mer for økologisk mat når de får mer informasjon om økologisk landbruk, viser en ny belgisk studie.
– Studien bekrefter det inntrykket vi sitter med, jo mer forbrukere får vite om økologisk landbruk jo mer positive blir de, sier Kristina Alnes, markedssjef i Oikos – Økologisk Norge.

I studien av Rousseau og Vranken ble belgiske forbrukere bedt om å velge mellom ulike epletyper med forskjellige egenskaper. De fant at forbrukerne i undersøkelsen i utgangspunktet var villige til å betale 25 % mer for økologiske epler.

 

Forskerne ga så forbrukerne objektiv informasjon om effektene av økologisk landbruk på forbrukernes helse og miljø. Forskerne oppga informasjon om positive miljøkonsekvenser og nøytrale helsekonsekvenser. Etter denne informasjonen var forbrukerne villige til å betale hele 42 % mer for de økologiske eplene.

 

Den gjennomsnittlige prisforskjellen mellom økologisk og konvensjonell mat i Belgia er 33 %.

- Om funnene i denne studien stemmer for økologiske produkter generelt kan det bety at kun de forbrukere med god kunnskap om økologi kjøper økologiske produkter, sier Kristina Alnes i Økologisk Norge.

Lignende funn fant Solem Kjær i sin masteroppgave hvor hun studerte holdninger til og kunnskap om økologisk mat blant nordmenn. Hun fant at økt kunnskap om økologisk mat ga høyere betalingsvillighet. 

 

 Friske, herlige økoepler

Belgiske forbrukere er villige til å betale 56 eurocent mer for økologiske epler etter å ha mottatt objektiv informasjon. Foto: Oikos - Økologisk Norge.

 

Større effekt i Norge?

- Jeg tror vi ville sett den samme tendensen også i Norge, fortsetter Alnes. Tallene funnet i den belgiske undersøkelsen vil nok ikke være sammenlignbare, og jeg tror at betalingsvilligheten for økologiske produkter i utgangspunktet vil være lavere her. I studien fant de at hos de gruppene som i utgangspunktet hadde lavere betalingsvillighet var effekten av mer informasjon enda høyere.

 

I Norge fant vi tidligere i høst en prisforskjell på 28 % mellom økologiske og konvensjonelle epler.

- Det er mye som tyder på at salget av de norske økologiske eplene i høst har gått bra, sier Alnes. Dette ville jeg tilskrevet smak heller enn pris. Det er sjelden vi har fått så gode tilbakemeldinger på smak når vi har stått i butikker, avslutter Alnes. Alnes leder prosjektet Økodemo i butikk, hvor et av fokusproduktene har vært norske økologiske epler.

 

 

 

Studien av Rousseau og Vranken «The impact of Information on the Willingness-to-Pay for Labeled Organic Food Products» ble presentert på den europeiske foreningen for landbruksøkonomer (EAAE) sin konferanse om mat og naturressurser.

>> Les hele artikkelen

 

Annonsører

Samarbeidspartnere