Bedre omleggingsstrategi

10.03.2009
Å etablere en bedre omleggingsstrategi for å få opp økologisk produksjon er sentralt når Oikos onsdag møter Norges Bondelag sitt forhandlingsutvalg før årets jordbruksoppgjør. - Vi ønsker å få Bondelaget til å tenke kreativt på hvilke tiltak som kan fremme en raskere omlegging til økologisk landbruk, sier daglig leder Reidar Andestad. Tempo og volum må opp!

Blir det mer økologiske jordbær etter årets forhandlinger?  Fotograf Sara Leinaas.

Bondelaget og økologisk landbruk

-Oikos er glad for at Bondelaget har vist økt forståelse for behovet for økt omlegging til økologisk produksjon ut fra behov i markedet og behovet for økologisk landbruk som spydspiss for mer miljøvennlig matproduksjon.  Vi har derfor klare forventninger til årets oppgjør, sier Reidar Andestad. 

 

Lars Peder Brekk med handling etter Handlingsplan?

Landbruks- og Matdepartementet har på sin side kommet med flere  gode tiltak i sin Økologiske Handlingsplan som også Bondelaget har støtta.  Nå skal viljen til oppfølging av Handlingsplanen testes ut.  Statsråd Lars Peder Brekk har i flere sammenhenger vist at han forventer vesentlig vekst i økologisk produksjon i Norge.

 

Sentrale krav fra Oikos

Styret i Oikos vil blant annet fremmet følgende  krave ved årets forhandlinger:

 • - Økt BU-støtte til innkjøp av flerårig plantemateriale innen bær, frukt og urter.
 • - Økt dyretilskudd for å fremme bedre utnytting av økologiske areal og for å få opp kjøttproduksjonen innen storfe og sau.
 • - Tiltak for økt økologisk potetproduksjon
 • - Premieringsordningen for økologisk kjøtt må videreføres
 • - Mer støtte til beitebruk og utmarksbruk.
 • - Støtte til økologiske veksthuskulturer som driver miljøvennlig for å få opp norsk produksjon
 • - Jordutbedringstiltak og innføring av grøftetilskudd som en stimulans for dette.
 • - Tiltak for å stimulere vekstskifte
 • - Tiltak for jevne kraftfôrpriser
 • - Mer midler til utviklingstiltak for å fremme omlegging, foredling og handel
 • - For å økologisere kornproduksjonen går Oikos inn for mer husdyr i husdyrfattige områder

 Fra vår danske søsterorganisasjon

Dette er en helt vanlig joggende ku uten refleksvest.

 

Hvor mange økbønder er det i Norge?

Debio svarer på dette i sin nye årsstatistikk.  Det er 2702 økologiske primærprodusenter i Norge pr 31.12.08.  Det er en reell vekst på 91 siste år.  i 2008 var det 278 som meldte seg inn og  187 som medte seg ut av Debio-registreringen.

I 2007 var det en nettovekst på antall økobønder på 111.  En vekst 200 økologiske produsenter på 2 år er hyggelig , den viser en positiv utvikling.  Norge har passert 5,1 % av landbruksarealet som er gokdjent økologisk eller som er under omlegging. 

For å nærme oss regjeringens 15% målsetting for antall produsenter og omlagt arael i 2015, må flere hunde legge om hvert å.  Derfor er dette den store økologiske utfordringen ved årets  jordbruksoppgjør.

Når det gjelder økologisk godkjente foretak er det i Norge 803 som er godkjent.  Det kom hele 266 nye sist år samtidig som 66 gikk ut av ordningen.

Dine innspill

Har du forslag eller merknader til Oikos sine innspill ved årets jordbruksforhandlinger så sendes de til reidar@oikos.no

 

Annonsører

Samarbeidspartnere