Behov for bedre GMO-kontroll av matimport

15.10.2009
Et større parti med linfrø fra Canada infisert med ulovlig GMO har blitt distribuert i Norge. En rekke organisasjoner som Oikos, Norsk Landbrukssamvirke, Norsk bonde og småbrukarlag , Spire og Utviklingsfondet reagerer sterkt på dette. Dette er en alvorlig situasjon som kan være med å undergrave tilliten til mat distribuert i Norge, sier organisasjonene som sammen med andre er med i nettverkt for GMO-fri mat og fôr.

Linfrøplanten er vakker ,men noen arbeider med å endre på genstoffene. Nå ser det ut som GMO-linfrøene har kommet ut av kontroll i Canada, selv om de har hatt forbud mot disse i en årrekke.  Tror du GMO-selskapene betaler for konsekvensene? Wikipeda bilde.

GMO testes ikke i Norge


I dag har ikke Mattilsynet verken utstyr eller kompetanse til å kunne teste GMO i Norge.  Det er ikke tilfredsstillende at prøver må testes i Tyskland, sier Reidar Andestad i Oikos.  Vi må ha både ha norsk beredskap til å håndtere slike saker fort nok og kompetanse på dette området.  Mengden GMO-mat i verden er sterkt økende og behovet for norsk kontroll er dermed også voksende.

 

Her fra Greenpeace aksjon mot genmais

 

Problem med linfrø fra Canada


Organisasjonene støtter importøren som har stoppet inntak av linfrø fra Canada, inntil en har kontroll med hele verdikjeden.  Organisasjonene krever videre en gjennomgang av rutiner i Mattilsynet, slik at norske forbrukere kan være trygg for at mat i Norge er kontrollert for GMO. Denne saken har vist at kontrollen ikke er godt nok.GMO-selskapene må ta regningen for kontroll

Det er ingen grunn til å være naive i slike saker, sier Reidar Andestad. Store internasjonale selskaper ønsker GMO-mat, fordi de investerer mye i dette og fordi de dominerer denne produksjonen.  Vi aksepterer ikke at de skal kunne ødelegge norsk matkvalitet. Norge bør kreve at GMO-selskaper internasjonalt skal stå juridisk og økonomisk ansvarlig for utgifter de påfører tredje personer, land og selskaper for å måtte kontrollere at mat ikke inneholder GMO.

Bakgrunn:

 

Se  http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=11441&wce=dokument

Eller http://www.dagsavisen.no/innenriks/article445800.ece

 

Hvilke selskaper presser fram GMO-mat?

Bruk denne linken.

 

Kontaktperson:


Reidar Andestad, daglig leder, Oikos. 41 27 16 64 reidar@oikos.no mailto:reidar@oikos.no
Bak Nettverket for GMO-fri mat og fôr står:


Framtiden i våre hender, Greenpeace, Grønn Hverdag, Natur og Ungdom, Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag (leder for netttverket), Norges Bygdeungdomslag, Norges Kvinne og familieforbund, Norsk bonde og småbrukarlag, Norsk landbrukssamvirke, Oikos, Utviklingsfondet (sekretær for nettverket), Spire.

Annonsører

Samarbeidspartnere